Søk om støtte til tiltak knyttet til utvikling av kulturhistoriske vandreruter og tilrettelegging av tilknyttede kulturminner i Buskerudgeografien. Vi prioriterer arbeid med pilegrimsleden og allerede igangsatte prosjekter. Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende og privatpersoner aktive i Buskerudgeografien kan søke.

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Buskerud.

Til toppen