Buskerud bevaringspris 2020

Bevaringsprisen på 50 000,- skal deles ut hvert år til eiere, organisasjoner eller virksomheter som har gjort en særlig innsats for å bevare et verneverdig kulturminne eller kulturmiljø i Buskerud. Mottaker av prisen vil også tildeles plakett med innskrift og diplom. Det kan gis hedrende omtale og diplom til nominerte kandidater som utmerker seg, men som ikke tildeles årets bevaringspris.  

Hvem kan nomineres til bevaringsprisen? 

Bevaringsprisen er en hederspris for bygninger og anlegg. Kandidater til prisen kan være av to kategorier:    

  • Forbilledlig istandsetting og restaurering av bygninger og anlegg etter antikvariske prinsipper.   
  • Nybygg innenfor verneverdige kulturmiljøer, som i sin form og materialbruk samspiller med stedets historiske karakter på en forbilledlig måte. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming. Kandidatene skal normalt oppfylle sentrale krav innenfor miljø og universell utforming.    

Tiltaket som nomineres må være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene. 

Forslagsretten er åpen, men prisen kan ikke søkes. Man kan ikke nominere fylkeskommunen. Buskerud kulturminneråd er prisens jury. 

Tiltaket er forankret i «Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 (PDF, 6 MB)».  

Hvordan nominere en kandidat?

Nominasjonsfristen er 15. september 2020. Bevaringsprisen for 2020 deles ut 15. desember på Buskerud bygningsvernsenter.

Nominasjoner sendes til: post@viken.no 

 

Til toppen