Tilskudd til allmennkultur i Buskerud

Fylkeskommunen skal legge til rette for et rikt kulturliv gjennom en målrettet satsing på profesjonalitet og kulturelt mangfold. Tidligere Buskerud fylkeskommunes tilskudd til en rekke ulike kunst- og kulturformål videreføres inn i Viken.

Søknadskriterier 

Tiltak som mottar fylkeskommunal støtte må være av regional betydning, og det legges vekt på at tiltaket i vesentlig grad skal kunne bidra til en positiv utvikling av Buskeruds kulturliv. Amatørmiljøer støttes gjennom samarbeid med regionale aktører innenfor kunst- og kulturuttrykk, og vil derfor ikke prioriteres på bakgrunn av enkeltstående søknader.

Alle søknader må inneholde et budsjett og en finansieringsplan. Fylkeskommunen kan omsøkes inntil 50 prosent av den samlede finansieringen. Det forutsettes videre at vertskommunen støtter opp om og prioriterer tiltaket.

Det gis ikke støtte til bokprosjekter. Kunst- og kulturstrategi i for Buskerud 2019-2022  (PDF, 851 kB)legges til grunn for vurdering av søknaden.

Søknadsfrist: 1. februar

Last ned søknadsskjema (DOCX, 63 kB)

Til toppen