Tilskudd til festivaler i Buskerud

Festivaler og folkefesttiltak av regional betydning i tidligere Buskerud kan søke tilskudd fra Viken fylkeskommune. Støtteordningen er en videreføring av Buskerud fylkeskommunes festivalstøtteordning.

Fylkeskommunen prioriterer i tildelingen fyrtårnsfestivaler og nisjefestivaler, som tiltak som kan bidra til både topp og bredde i Buskeruds kulturliv. Folkefesttiltak kan motta støtte dersom de vurderes til å være av reell regional betydning. 

Fyrtårnsfestivalene vurderes på kunstnerisk fremragenhet i programmeringen, organisasjonenes profesjonalitet, festivalenes formidlingsevne og publikumsoppslutning, i tillegg til festivalens evne til å være både tradisjonsbærere og innovative regionale aktører. Fyrtårnsfestivalene skal særlig prioriteres dersom de mottar festivalstøtte fra Norsk kulturråd. 

Nisjefestivalene vurderes på om de har en betydelig egenart i regional sammenheng, og hvorvidt de kan sies å ha attraktivitet utenfor sitt eget nærområde. Nisjefestivalene bør fungere som et naturlig samlingspunkt i sin særskilte sjanger eller formidlingsform. 

Folkefesttiltak vurderes på sitt tilbud til barn og unge, samt deres inkludering av lokalt kulturliv og frivillige organisasjoner. Dette omfatter inkludering og integrering av alle grupper. Det forutsettes at folkefesttiltakene har vesentlig betydning for reiseliv, kulturnæringer og kulturbasert næringsliv ut over det lokale.

Øvrige kriterier 

  1. Det forutsettes at vertskommunen støtter opp om og prioriterer festivaler der det ytes fylkeskommunal støtte.
  2. Festivaler som får støtte fra fylkeskommunen må være tilgjengelig for alle.
  3. Fylkeskommunal støtte skal benyttes til de tiltak det søkes støtte til. Fylkeskommunal støtte kan ikke viderefordeles. 
  4. Støttede festivaler skal rapporteres ut fra støttens betydning for arrangementets gjennomføring og verdi før eventuell ny søknad behandles. 
  5. Kunst- og kulturstrategi for Buskerud (PDF, 851 kB) legges til grunn for vurderingen av søknaden.

Felles for alle søknader er at de må inneholde et budsjett og en finansieringsplan. Fylkeskommunen kan omsøkes inntil 50 prosent av den samlede finansieringen.

Festivaler som har fått innvilget flerårig tilskudd fra Norsk kulturråds festivalstøtteordning, kan søke dette også fra Viken fylkeskommune. Benytt samme søknadsskjema og opplys om dette der hvor det står: «Evt. andre opplysninger». Søknaden til Norsk kulturråd og tilsagnsbrev fra Norsk kulturråd skal vedlegges. Det er da ikke nødvendig å føre opp budsjett i søknadsskjema da dette fremgår av søknaden til Norsk kulturråd. 

Søknadsfrist: 1. februar 

Last ned søknadsskjema (DOCX, 63 kB)

Til toppen