Tilskudd til idrettsanlegg hvor det avholdes større mesterskap

Det kan søkes om tilskudd til oppgradering av idrettsanlegg i forbindelse med arrangering av store mesterskap.

Hvem kan søke?

 • Idrettslag og -organisasjoner med tilknytning til tidligere Buskerud.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

 • Det kan søkes om tilskudd til anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet.
 • Primært vil ordningen gjelde for idrettsanlegg til alle typer nasjonale og internasjonale mesterskap og cuper (også for aldersbestemte klasser og veteran).
 • Anlegg som er utpekt som reservearenaer for nasjonale og internasjonale mesterskap, vil kunne søke om tilskudd.
 • Det kan søkes om tilskudd til formål og utstyr som medfører en permanent standardheving av anlegget. Dette gjelder i første rekke tiltak som bidrar til at anlegget oppfyller de krav som stilles for å gjennomføre nasjonale og internasjonale mesterskap og cuper.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Anlegg hvor det kun avvikles ordinære seriekamper og turneringer
 • Utbygging som er av en slik art at det er mulig å søke om spillemidler
 • Parkeringsplasser eller veier
 • Arrangementer som er gjennomført på søknadstidspunktet.

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. februar eller 1. september. 

Benytt søknadsskjema (DOCX, 64 kB)

Utfyllende prosjektbeskrivelse og budsjett/finansieringsplan skal legges ved søknaden.

Søknad sendes til Viken fylkeskommune på e-post post@viken.no eller til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg. Du kan også benytte eDialog.

Søknadsprosessen

 • Arrangør, eventuelt i samarbeid med anleggseier, sender søknad til Viken fylkeskommune innen fastsatte frister.
 • Kopi av søknaden sendes kommunen og idrettsrådet til orientering.
 • Viken fylkeskommune vedtar fordeling av midlene.
 • Søkerne får tilsagn/avslag på søknaden så raskt som mulig etter at vedtak er fattet.
 • Det skal sendes inn en rapport med revidert regnskap som viser bruk av de tildelte midlene.
Til toppen