Tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer i Buskerud

Det kan søkes om økonomisk tilskudd til internasjonale arrangementer i Buskerud.

Hvem kan søke?

Idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og med adresse i tidligere Buskerud. Andre skal eventuelt vurderes særskilt.

Tildelingskriterier

Det kan søkes om generell mesterskapsstøtte til internasjonale mesterskap og cuper.

Følgende prioriteringer blir lagt til grunn:

  • Arrangement som har regional betydning og som satser på samarbeid, nytenking og frivillighet
  • Antall deltagere
  • Kostnader

Søknaden fremmes før gjennomføring av mesterskap og skal gjelde mesterskap og cuper som arrangeres i gjeldende eller påfølgende år. Dokumentasjon vedrørende punkter under prioritering skal følge søknaden.

Tildeling inntil kr 25 000 skjer administrativt. Ytterligere tildeling skjer ved særskilt vurdering. Fylkeskommunen skal profileres under mesterskapet.

Det gis ikke økonomisk støtte til deltagelse i internasjonale arrangement.

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. februar eller 1. september. 

Benytt søknadsskjema (DOCX, 64 kB)

Utfyllende prosjektbeskrivelse og budsjett/finansieringsplan skal legges ved søknaden.

Søknad sendes til Viken fylkeskommune på e-post post@viken.no eller til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg. Du kan også benytte eDialog.

Søknadsprosessen

  • Arrangør sender skriftlig søknad til Viken fylkeskommune i god tid før mesterskapet avholdes. 
  • Viken fylkeskommune vedtar fordeling av midlene.
  • Søkerne får tilsagn/avslag på søknaden så raskt som mulig etter at vedtak er fattet.
  • Det skal sendes inn en rapport med revidert regnskap som viser bruk av de tildelte midlene.
Til toppen