Tilskudd til kulturminnevern, aktivitet og friluftsliv i Buskerud (KAF) - ny frist 25.09.2020

KAF er en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og stiftelser som ønsker å bidra til skjøtsel, tilrettelegging og istandsetting av kulturminner i verneverdige og fredete kulturmiljøer i Buskerud. 

Hvem kan søke?

Ordningen er primært rettet mot kulturmiljøer i naturområder som er eller kan bli tilrettelagt for friluftsliv. Kommunenes kulturminneplaner er også rike kilder til informasjon. KAF er en samarbeidsordning der frivillige organisasjoner, museer, kommuner og Viken fylkeskommune deltar. Ordningen ble første gang lyst ut i 2019 for prosjekter som gjennomføres i 2020-2021 og videreføres i 2020 for prosjekter som gjennomføres i 2021-2022.

KAF er basert på finansiering med minst 25% fra søkers kommune og/eller andre finansieringskilder, og inntil 75% fra fylkeskommunen. Søker er selv ansvarlig for å kontakte aktuelle kommunale og/eller andre samarbeidsparter.

Se også: 

Søknadsskjema og retningslinjer

Utfylte søknadsskjema sendes til post@viken.no

Søknadsfrist: 25. september 2020.

Til toppen