Tilskudd til regionale musikkorganisasjoner i Buskerud

Regionale aktører på kunst- og kulturfeltet i tidligere Buskerud fylkeskommune kan søke om tilskudd.

Søknadskriterier

  • Fylkeskommunen skal prioritere samhandling med regionale ledd av nasjonale paraplyorganisasjoner og regionale musikkorganisasjoner med direkte statlig støtte.
  • Regionale ledd av frivillige organisasjoner som mottar statlig støtte skal kunne motta fylkeskommunal støtte, i tråd med eksisterende frivillighetspolitikk.
  • Fylkeskommunens ressursinnsats bør bidra til å styrke både fritidsmusikklivet og den semiprofesjonelle og profesjonelle delen av musikkfeltet.
  • Talentutviklingstiltak ivaretas gjennom tilskudd til:
  1. regionale ledd av nasjonale paraplyorganisasjoner 
  2. regionale musikkorganisasjoner med direkte statlig støtte
  3. regionale ledd av frivillige organisasjoner som mottar statlig støtte

Søknadsfrist: 1. februar

Last ned søknadsskjema (DOCX, 64 kB)

Til toppen