Tilskudd til scenekunst i Buskerud

Frie profesjonelle scenekunstmiljøer kan søke om tilskudd fra fylkeskommunen.

Fylkeskommunens engasjement overfor scenekunstfeltet i tidligere Buskerud er forankret i «Scenekunstplan for Buskerud» og i Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2019–2022 (PDF, 851 kB).

Søknadskriterier

Frie profesjonelle scenekunstmiljøer kan søke. Amatørmiljøer støttes gjennom tilskudd til Buskerud Teater, og vil derfor ikke prioriteres på bakgrunn av enkeltstående søknader.

Tiltak som mottar fylkeskommunal støtte må være av regional betydning, og det legges vekt på at tiltaket i vesentlig grad skal kunne bidra til en positiv utvikling av Buskeruds kulturliv.

Alle søknader må inneholde et budsjett og en finansieringsplan. Fylkeskommunen kan omsøkes inntil 50 prosent av den samlede finansieringen. Det forutsettes videre at vertskommunen støtter opp om og prioriterer tiltaket.

Søknadsfrist: 1. februar

Last ned søknadsskjema (DOCX, 63 kB)

Til toppen