Tilskuddsordning for verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Buskerud

Viken fylkeskommune fordeler tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i tidligere Buskerud fylke. Tilskuddet skal bidra til istandsetting etter antikvariske retningslinjer.

Formålet med ordningen

Målsettingen med tilskuddsordningen er å stimulere til bevaring av verneverdige kulturminner i tidligere Buskerud fylke. Ordningen omfatter bygninger, anlegg og andre verneverdige kulturminner.

Hvem kan søke?

Privatpersoner, stiftelser, organisasjoner eller liknende kan søke.

Slik søker du

Last ned og fyll ut søknadskjema. Husk også å vedlegge arbeidsbeskrivelse, kostnadsoverslag, fotodokumentasjon med mer.

Søknadskjemaet sendes til Viken fylkeskommune, seksjon for bygningsmiljø og landskap, postboks 220, 1702 Sarpsborg eller på e-post til post@viken.no.

Søknadsfrist er 15. mars.

Til toppen