Støtte til kommuner som vil delta i EU-programmer

Viken fylkeskommune utlyser nå støtte på 50.000 kroner til kommuner i fylket som vil delta i EU-programmer.

Viken fylkeskommune utlyser støtte med 50 000 kroner for å gjennomføre en slik oppgave i egen kommune. Støtten utbetales på forhånd med krav om en enkel rapport, samt timelister for 100 timer innen 1. juni 2021.

Søknadsfrist er 16. november på regionalforvaltning.no 

Som starthjelp for oppgaven vil Viken fylkeskommune arrangere et innledende webinar om hvilke muligheter som finnes for kommunene innen internasjonalt samarbeid gjennom programmer som ERASMUS+InterregHorizon 2020 og Creative Europe.

Samarbeid eller prosjekter kan være innen næringsutvikling, kultur, innovasjon i offentlig sektor, utdanning, helse, etc. Videre oppfølging vil bli spisset inn på sektorer etter behov slik at de blir konkrete hjelpemidler for kommunen.

Kontakt

Gørill Elisabeth Brodahl

Seksjonsleder

E-post Send e-post

Telefon 32 30 00 00

Til toppen