Tilskudd til bredbånd

Kommunene i Viken kan søke om offentlig støtte til bredbåndsutbygging. 

Offentlige tilskudd gir bredbånd til alle

Utbygging av bredbånd i Norge skjer ved at kommersielle aktører bygger ut der det er et befolknings- og kundegrunnlag for lønnsom drift.

Kartlegginger av bredbåndsdekning viser imidlertid at deler av befolkningen ikke får bredbåndstilbud gjennom denne type utbygging. I områder med liten befolkning og store geografiske avstander vil ofte kostnadene til utbygging og drift være høyere enn inntektsmulighetene.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. For å få til dette, gir staten offentlig tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander. Fylkeskommunen forvalter ordningen i Viken på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Ramme for tildeling til kommuner i Viken i 2020 er 76,7 millioner kroner.

Se her for fylkeskommunens oppdragsbrev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF, 317 kB)

Slik søker du

Søknadsfrist for kommunene: 1. juli 2020. 

Se informasjon om støtteordningen hos NKOM.

Viken fylkeskommune holdt et informasjonsmøte om ordningen og søknadsprosedyren 29. april 2020.

Dialogkonferanse med kommunene

Videre ble det avholdt en dialogkonferanse med kommunene den 11. november:

Her kan du se videoopptak fra konferansen

Her finner du referat fra møtet (PDF, 301 kB)

Se informasjonsvideo om støtteordningen

Tildelinger

Se hvilke kommuner som fikk tilskudd til bredbåndsutbygging i 2019

Problemer med nettet der du bor?

Henvendelser og eventuelle klager på bredbåndsnettet må rettes til leverandøren. Er du misfornøyd med leverandørens oppfølging, er Forbrukerrådet rette instans å kontakte for råd og hjelp.

Til toppen