Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION)

Bedrifter med liten eller ingen kunnskap innen forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte via Forregions program dersom de har mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.

Krav til søknad

 • Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. I tillegg må bedriften ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.
 • Forprosjekt bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, som Regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer eller SkatteFUNN.
 • Forregion Viken og Oslo er et samarbeidsprosjekt mellom Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Forskningsrådet. Forregion er representert i alle landets fylker.
 • Maksimalt støttebeløp for et bedriftsprosjekt er 200.000 kroner.
 • Under koronakrisen har kravet til egeninnsats blitt redusert til 20 prosent. Minst 50 prosent av totalbudsjettet skal gå til innkjøp fra forskningsinstitusjon.

Hvem kan søke?

Både små og store bedrifter kan søke, men bedriften må ha liten eller ingen FoU-erfaring. Du må ta kontakt med kompetansemegler før du utformer søknaden.

Det er en forutsetning at bedriften har registrert forretningsadresse (i Brønnøysundregisteret) i Viken eller Oslo.

Hvordan søke?

Alle søknader skal være godkjente av kompetansemegler i ett av satsingsområdene. Se kontaktinformasjon til kompetansemegler nederst på siden.

Etter dialog med kompetansemegler oppretter du søknad i søknadsportalen.

 • Søknaden består av elektronisk søknadsskjema, en prosjektbeskrivelse, CV for prosjektleder og et partneropplysningsskjema.
 • Du må følge mal for prosjektbeskrivelse.  
 • Du laster opp og sender inn prosjektbeskrivelsen og CV i pdf sammen med det elektroniske søknadsskjemaet.

Hvilke typer prosjekter kan få støtte?

Støtten blir tildelt i henhold til statsstøtteregelverket. Statsstøtteregelverket legger føringer for hva slags aktiviteter det er lov å støtte, hvilke kostnader det offentlige kan dekke og hva som er maksimal støtteandel.

Hvilke kostnader støttes?

 1. Personal- og indirekte kostnader
 2. Innkjøp av FoU-tjenester
 3. Andre driftskostnader

Merk: forprosjektmidler er ikke støtte til skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer.

Egenfinansiering i prosjektene kan være både timer og kontanter. Timekostnader skal være faktisk utbetalt lønn, ulønnet egeninnsats kan ikke regnes inn.

Kompetansemeglere i Viken

Kompetansemeglere
Region Kompetanse-megler Fokusområder Kontakt
Østfold Gabriela Grolms Miljøteknologi, bioøkonomi, sirkulær økonomi i Østfolds næringer inkl. landbruk, fornybar energi, energieffektivisering-robotisering og kunstig intelligens, den digitale verdikjeden i byggenæringen gabrielag@viken.no
Østfold Hans Bjørn Paulsrud Omstilling til Industri 4.0, digitalisering og cyber-sikkerhet, robotisering og kunstig intelligens, den digitale verdikjeden i byggenæringen HBP@mrnu.no
Østfold Tone Blixøen Miljøteknologi, bioøkonomi, sirkulær økonomi i Østfolds næringer inkludert landbruk tone@miravita.no
Østfold Synnøve Rubach Prosjektkoordinator for Østfold, miljøteknologi, bioøkonomi, sirkulær økonomi i Østfolds næringer inkl. landbruk, fornybar energi, energieffektivisering kreative næringer og attraksjonskraft påvirkende næringer sr@ostfoldforskning.no
Buskerud Harald Østerberg Miljø og energi harald@solidrock.no
Akershus Per Olve Tobiassen Nyere anvendelse av teknologi perolve@spinonas.no
Oslo/  Akershus Arild Klingsheim Prosjektkoordinator for Oslo og Akershus arildkl@viken.no
Buskerud Trine Magnus Prosjektkoordinator for Buskerud trinema@viken.no
Buskerud Solveig Svardal Opplevelsesnæring og reiseliv svardal@tmforsk.no
Buskerud Bent Håkon Lauritzen Helse- og velferdsteknologi bhl@laurtzen.no
Oslo/ Akershus Anne Marit Rødland Mat/næringsmidler anne.marit.rodland@framtidsmat.no
Oslo/ Akershus Mihaela Tabacareu Læringsteknologi mihaela@osloedtech.no
Oslo/ Akershus Trine Radmann med-tek/helse Trine.Radmann@norwayhealthtech.com
Oslo/ Akershus Ola Rostad Solenergi ola@tretorget.no
Buskerud Marit Svale Svalastog Opplevelsesnæring og reiseliv marit@sa-ho.no
Til toppen