Tilskudd til friluftslivsaktiviteter

Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» kan søke om tilskudd til friluftslivsaktivitet.

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet. 

Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som organiserte turer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter, samt tiltak der friluftsliv brukes for å fremme gode helsevaner og miljøholdninger. Deler av tilskuddet kan gå til innkjøp av utstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene. 

Søknadsfrist er 1. februar. 

Søknad sendes til Viken fylkeskommune via Miljødirektoratets søknadssenter.  

Til toppen