Tilskudd til interreg- og EU-prosjekter

Viken fylkeskommune lyser ut prosjektmidler gjennom ulike Interreg-prosjekter. I tillegg kan det søkes støtte til forprosjekter for EU- og interregprosjekter.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020

Interreg programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014–2020 har en viktig funksjon, å knytte sammen Europa 2020-strategien med nasjonale planer og de regionale og lokale/kommunale utviklingsplanene.

Søknadsfristen er 15. februar.

Les mer om programmet, hvilke prosjekter som kan få støtte og hvem som kan søke på regionalforvaltning.no.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020. Forprosjekt

Det kan også søke støtte til forprosjekter innenfor dette programmet. Les mer på regionalforvaltning.no

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst Samarbeid

Interreg Sverige-Norge programmet skal bidra til å skape en sterk, sammenbundet og bærekraftig grenseregion, ved å:

  • Utnytte og utvikle grenseregionenes samlede ressurser
  • Redusere grensebarrierer
  • Koble sammen små og mellomstore byer over grensen

Søknadsfristen er 15. februar.

Les mer om programmet, hvilke prosjekter som kan få støtte og hvem som kan søke på regionalforvaltning.no.

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst Samarbeid. Forstudier

Det kan også søke støtte til forprosjekter innenfor dette programmet. Les mer på regionalforvaltning.no

Støtte til EU- og Interreg-prosjekter

Går du over grensen med prosjektet ditt? Da kan du søke om støtte til prosjektutvikling og medfinansiering av prosjekt innen EU- og interregprogrammene. 

Viken fylkeskommune skal legge tilrette for regional utvikling. Internasjonalt arbeid er et middel for å nå oppsatte mål i arbeidet. Støtte til medfinansiering av EU- og Interreg-prosjekter er et virkemiddel for å stimulere til internasjonalt samarbeid, og utnytte internasjonale støtteordninger i det regionale utviklingsarbeidet.

Søknadsfristen er 15. februar og 15. august

Les mer om programmet, hvilke prosjekter som kan få støtte og hvem som kan søke på regionalforvaltning.no.

Til toppen