Tilskudd til lærebedrifter

Godkjente lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen til opplæring av lærlinger, lærekandidater og for kandidater i ordningen fagbrev på jobb.

Det kreves ikke egen søknad, tilskuddet utbetales to ganger i året fra den dato læreforholdet begynner.

Les om tilskudd til lærebedrifter hos Utdanningsdirektoratet.

Tilskudd til lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

For lærlinger og lærekandidater med særskilte behov eller kort botid i landet, er det mulig å søke om ekstra midler til veiledning. 

Les mer om tilskudd til lærlinger og lærekandidater med særskilt behov

Kontakt

laeretilskudd@viken.no

Til toppen