Tilskudd og støtteordninger

I en overgangsperiode vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Når du mottar støtte

Har du fått støtte fra Viken fylkeskommune, skal det i aktuelle sammenhenger gis informasjon om dette. For eksempel på hjemmesider, brosjyrer, program med mer. 

Sitter du med en idé om hvordan dere kan videreutvikle skolen til å bli en arena for nærmiljøet, ønsker du å opprette en parsellhage eller har du et prosjekt som kan styrke den lokale frivillighetskulturen?

Østfold barne- og ungdomsråd fusjonerte i 2020 med Akershus barne- og ungdomsråd, og heter nå Viken barne- og ungdomsråd. 

Fylkesdekkende organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke kan søke om tilskudd til drift.

Dersom to eller flere kommuner samarbeider om å bygge og drifte et idrettsanlegg, kan det søkes om ekstra spillemidler. Søknadsfristen er 15. januar.

Du kan søke om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger, men ikke til vedlikehold eller drift. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Østfold.

Enkeltutøvere fra Østfold, som er blant verdens beste i sin idrett, kan få sponsoravtale med fylkeskommunen med inntil kr 100.000. Det vurderes to utøvere per år. Søknadsfristen er 3. april 2020.

Viken fylkeskommune, ved kulturminneseksjonen, har hvert år cirka kr 430.000 til fordeling på de ubemannede bygdemuseene i tidligere Østfold fylke. Det kan søkes om støtte til prosjekter, og/eller til sikring av museumsbygg med innbo.

Til toppen