Retningslinjer for treårig festivalstøtte

Søknadsfrist for tildeling av ledige midler til festivaler er 1. september.

Søknadene om festivalstøtte blir behandlet av en fagkomité ved fylkeskultursjefen. Fylkesrådmannen legger frem en innstilling på de utvalgte festivaler for nærings- og kulturkomitéen for tildeling.

Ved tildeling av festivalstøtte vil Viken fylkeskommune legge vekt på god kunstnerisk utvikling og profesjonell organisasjon, samt festivalens forankring i kommune, region og hele fylket.

 • Det forutsettes at festivalen søker om fast tildeling av statlige midler.
 • Det forutsettes at festivalen har blitt gjennomført i samme vertskommune(r) i minst tre år før første søknadsår.
 • Det kan søkes om festivalstøtte på inntil kr 150 000 per år i tre år.
 • Støtte kan bare gis til festivaler som er forankret og gjennomføres i Østfold.
 • Det forutsettes bekreftelse på minst tilsvarende støttebeløp fra vertskommune(r) eller annen lokal finansiering.
 • Festivalen må være av minimum to dagers varighet og omfatte flere ulike arrangementer.
 • Festivalen må ha tilbud også rettet mot barn/ungdom under 18 år.
 • Festivalen må ha tilbud som bidrar til kulturelt mangfold og inkludering.
 • Festivalen skal være organisert med et styre som har ansvar for program og økonomi.
 • Søkere skal legge ved dokumentasjon over de siste tre års virksomhet: program, årsrapport og regnskap.
 • Søknaden må inneholde: kunstnerisk profil og program, organisering, budsjett og finansiering.
Til toppen