Tilskudd til prosjekter langs Haldenvassdraget

Det kan søkes om tilskudd til næringsutvikling, økt besøksattraktivitet samt å legge til rette for opplevelser og friluftsliv langs Haldenvassdraget.

Formålet er å styrke verdiskapingen i området, i og langs Haldenvassdraget. 

Prosjektene skal bidra innenfor ett eller flere av følgende områder:

  • bidra til et bærekraftig næringsliv preget av nyskaping, riktig kompetanse og samhandling
  • gjøre Østfold attraktivt for mennesker og kapital, og bidra til et velfungerende arbeidsmarked
  • ivareta klima, natur, kulturminner og kulturlandskap

Større satsinger og prosjekter i samarbeid mellom flere aktører ble prioritert.

Mer informasjon om retningslinjer og kriterier for utviklingsprosjektet finner du i retningslinjer for støtteordning til prosjekter i og langs Haldenvassdraget (PDF, 642 kB)

Hvem kan søke?

Følgende aktører er i målgruppen for støtteordningen og kan søke:

  • Forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljøer
  • Organiserte og etablerte bedriftsnettverk/klynger
  • Kommuner, regionråd m.v.
  • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og foreninger

Aktørene i målgruppen kan gjerne søke i samarbeid med hverandre og/eller med bedrifter. Større satsinger og prosjekter i samarbeid med flere aktører blir prioritert. Merk at søker kan ikke være privatpersoner eller private selskaper som søker alene som enkeltstående selskap.

Slik søker du

Til toppen