Tilskudd til ubemannede museer

Østfold fylkeskommune, ved kulturminneseksjonen, har hvert år ca. kr 430 000 til fordeling på de ubemannede bygdemuseene i tidligere Østfold fylke. Det kan søkes om støtte til prosjekter, og/eller til sikring av museumsbygg med innbo.

Hvem kan søke?

Midlene er tilegnet museer som tidligere var omfattet av tilskuddsordningen for halvoffentlige museer, og gjelder kun for de museene som ikke mottar statlige eller fylkeskommunale driftstilskudd. I Østfold kan følgende bygdemuseer søke:

 • Aremark historielag
 • Askim museum
 • Hans Nilsen Hauges Minde
 • Hjemmefrontmuseet i Rakkestad
 • Hobøl Bygdetun ved Hobøl kommune
 • Rakkestad Bygdetun ved Rakkestad kommune
 • Roald Amundsens Minde
 • Rygge Museum og Historielag
 • Råde bygdetun
 • Skiptvet bygdetun
 • Spydeberg historielag
 • Trøgstad bygdetun
 • Tune Bygdemuseum ved Sarpsborg kommune
 • Varteig Bygdemuseum ved Sarpsborg kommune

Slik søker du

Søknader sendes som eget brev, med eventuelle vedlegg, til post@viken.no, eller Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.
 

Det kan søkes om prosjektmidler til:

Formidling:

 • Utstillinger
 • Pedagogiske opplegg rettet mot skoleverket
 • Andre spesielle tiltak rettet mot bestemte målgrupper

Forskning:

 • Tiltak som fremmer forskning i tilknytning til samlingene

Dokumentasjon:

 • Dokumentasjonsprosjekter
 • Tiltak som bidrar til å bedre registrering

Bevaring:

 • Tiltak som bidrar til å bedre bevaring av samlingene
 • Det kan søkes om midler til vedlikehold av den museale bygningsmassen

Det kan søkes om sikringsmidler til:

Sikring av museale bygninger, anlegg, innbo og gjenstander mot brann og tyveri.

Alle søknader skal inneholde:

a) Adresse, telefon, e-post, internettadresse
b) Kontaktperson ved museet
c) Beskrivelse av anlegget og dets nåværende tilstand. Legg gjerne ved foto.
d) Kort beskrivelse av prosjektet
e) Samarbeidspartnere (f.eks. skoleverket, kommunen etc.)
f) Fremdriftsplan, når tiltaket er planlagt startet og avsluttet
g) Spesifisert kostnadsoverslag
h) Budsjett og finansieringsplan, herunder opplysninger om egenfinansiering

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. november hvert år.

Retningslinjer

Sluttrapport sendes Viken fylkeskommune innen 1. november hvert år.

Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres i løpet av tilsagnsåret eller blir forsinket, kan det innen 1. november søkes om overføring av tilsagnet til neste år. Disse fristene må overholdes.

Kriteriene for tilskudd:

 • Bygningenes eksteriør og interiør må bevares med så få endringer som mulig.
 • En må foreta reparasjoner fremfor hel utskifting.
 • En må påse at bygningens utseende blir mest mulig uforandret eller tilbakeført til en omforent tilstand.
 • Det må benyttes materialer, håndverksteknikker og farger som opprinnelig har vært anvendt.
Til toppen