Tilskudd til interreg- og EU-prosjekter

Viken fylkeskommune lyser ut prosjektmidler gjennom ulike Interreg-prosjekter. I tillegg kan det søkes støtte til forprosjekter for EU- og interregprosjekter.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS)

Interreg programmet for Øresund-Kattegat-Skagerrak har som funksjon å knytte sammen Europa 2020-strategien med nasjonale planer og de regionale og lokale/kommunale utviklingsplanene.

Søknadsfrist: medio september 2022

Les mer om programmet, hvilke prosjekter som kan få støtte og hvem som kan søke på regionalforvaltning.no.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). Forprosjekt

Det kan også søke støtte til forprosjekter innenfor dette programmet. Les mer på regionalforvaltning.no

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge programmet skal bidra til å skape en sterk, sammenbundet og bærekraftig grenseregion, ved å:

  • Utnytte og utvikle grenseregionenes samlede ressurser
  • Redusere grensebarrierer
  • Koble sammen små og mellomstore byer over grensen

Søknadsfrist: 15. juni 2022

Les mer om programmet, hvilke prosjekter som kan få støtte og hvem som kan søke på regionalforvaltning.no.

Interreg Sverige-Norge - forstudier

Det kan også søke støtte til forprosjekter innenfor dette programmet. Les mer på regionalforvaltning.no

Støtte til EU- og Interreg-prosjekter

Går du over grensen med prosjektet ditt? Da kan du søke om støtte til prosjektutvikling og medfinansiering av prosjekt innen EU- og interregprogrammene. 

Viken fylkeskommune skal legge tilrette for regional utvikling. Internasjonalt arbeid er et middel for å nå oppsatte mål i arbeidet. Støtte til medfinansiering av EU- og Interreg-prosjekter er et virkemiddel for å stimulere til internasjonalt samarbeid, og utnytte internasjonale støtteordninger i det regionale utviklingsarbeidet.

Søknadsfrist: 19. juni 2022

Les mer om programmet, hvilke prosjekter som kan få støtte og hvem som kan søke på regionalforvaltning.no.

Til toppen