Tilskudd til konservering av ruiner fra middelalderen

Eier eller forvalter du en middelalderruin? Her kan du søke om midler til ulike tiltak for 2021.

Hvem kan søke og hva kan vi gi støtte til?

Eiere og forvaltere av middelalderruiner kan motta tilskudd til tiltak innenfor:

  • Konservering
  • Dokumentasjon
  • Skjøtsel/vedlikehold/overvåking
  • Formidling
  • Kompetanseutvikling

Prioritering ved fordeling av tilskudd

Bevaring og konservering av middelalderruiner er ofte langsiktige og krevende prosjekter. Forvaltningen prioriterer derfor å gi tilskudd til konserveringer som allerede er igangsatt. Det er også nødvendig å opprettholde kompetanse på konservering og skjøtsel av mur, og ved fordeling vil forvaltningen legge til rette for prosjekter som sikrer denne kompetansen. 

Hvordan søke på tilskuddet?

Last ned søknadsskjemaet og fyll ut. Søknadsskjemaet finner du her (XLSX, 54 kB). Søknaden sender du til post@viken.no. Søknadsfrist er 1. november 2020. 

På Riksantikvarens nettsider kan du lese mer om hva en god søknad om tilskudd bør inneholde.
 

Til toppen