Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen. 

Selvstendige lærebedrifter og opplæringskontor kan søke om tilretteleggingstilskudd for kandidater med behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging.  

Lærebedrifter innenfor verneverdige tradisjonshåndverksfag kan søke om tilskudd til materialer og utstyr for å gjennomføre opplæringen. Søknadsfristen er 1. april 2023.

Her kan din skole søke midler til egne folkehelseprosjekter. Gjennom RØRE-prosjektet kan skoler i Viken som tidligere har vært med i RØRE-prosjektet søke støtte til å jobbe med fysisk aktivitet, kosthold og gode søvnvaner.

Søknadsfristen for skoleåret 2023/2024 er 31. mars 2023. 

Alle fagskoler med studiested i Viken kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger. Søknadsfrist var 15. desember 2022.

Prisene deles ut til personer og institusjoner som fremmer fag- og yrkesopplæringen på en positiv måte.

Til toppen