Nå kan din skole søke om midler til å realisere egne folkehelseprosjekter og bli en RØRE-skole

Viken fylkeskommune gjør en ekstra innsats for søkere som fortsatt står uten læreplass etter 1. november 2021.

Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen. 

Lærebedrifter og opplæringskontor som har tegnet kontrakt med lærlinger og lærekandidater med særskilte behov eller kort botid i landet, kan søke om ekstra midler til veiledning.  

Private og offentlige fagskoler kan søke om tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning. Søknadsfristen er 15. desember 2021.

Vær med å nominere årets lærebedrift, årets lærling og flere. Viken fylkeskommune deler i 2021 ut fem forskjellige priser innen fag- og yrkesopplæring. Prisene deles ut til personer og institusjoner som fremmer fag- og yrkesopplæringen på en positiv måte.

Til toppen