Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen. 

Lærebedrifter og opplæringskontor som har tegnet kontrakt med lærlinger og lærekandidater med særskilte behov eller kort botid i landet, kan søke om ekstra midler til veiledning.  Frist for å sende inn søknad er 1. desember og 1. juni.

Her kan din skole søke midler til egne folkehelseprosjekter. Gjennom RØRE-prosjektet kan skoler i Viken søke støtte til å jobbe med fysisk aktivitet, kosthold og gode søvnvaner.

Søknadsfristen for skoleåret 2022/2023 er utløpt. Følg med for neste utlysning. 

Alle fagskoler med studiested i Viken kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger.

Viken fylkeskommune deler i 2022 ut fem forskjellige priser innen fag- og yrkesopplæring. Prisene deles ut til personer og institusjoner som fremmer fag- og yrkesopplæringen på en positiv måte.

Til toppen