Yrkesfaglige priser

Prisene deles ut til personer og institusjoner som fremmer fag- og yrkesopplæringen på en positiv måte.

Dette er de fem priskategoriene

  • Årets lærebedrift
  • Årets opplæringskontor
  • Årets lærling
  • Årets lærekandidat
  • Årets instruktør/faglige leder

Nominer dine kandidater frem til 15. mai

Siste frist for nominasjoner er 15. mai. Vinnerne av de ulike kategoriene kunngjøres 15. september. Det er yrkesopplæringsnemnda som foretar den endelige utvelgelsen av vinnerne.

Les mer om hvem som kan nominere kandidater og kriteriene for nominasjoner under «kriterier og statutter». 

Nominer dine kandidater

Kriterier og statutter