Viken fylkeskommune inviterer kommunene i Viken til å søke om prosjektmidler til strategisk trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Frist for å søke er 31. mars 2022. 

Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen. 

TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse.

Viken fylkeskommune gir tilskudd til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler i Viken. Kommuner og private hurtigladeoperatører kan søke. Søknadsfristen var 15. november 2021.

Viken fylkeskommune har hatt en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag.
Ordningen videreføres ikke i 2022.

Kommuner som omfattes av 'Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035' kan nå søke om støtte til parkeringsutredninger i 2022. Dette gjelder for sentrumsområder som geografisk ligger innenfor tidligere Buskerud fylke. Søknadsfristen er 20. mai 2022.

Til toppen