Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen. 

TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse.

Til toppen