Viken fylkeskommune inviterer kommunene i Viken til å søke om prosjektmidler til strategisk trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Frist for å søke var 20. februar 2023. 

Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen. 

TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse.

Kommuner som omfattes av 'Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035' kan nå søke om støtte til parkeringsutredninger i 2022. Dette gjelder for sentrumsområder som geografisk ligger innenfor tidligere Buskerud fylke. Søknadsfristen var 20. mai 2022.

Til toppen