Aktuelt om vei og kollektiv

-En av mine hjertesaker er prosjektet Hjertesone. Arbeidet med å skape trafikksikre soner rundt skolene våre er viktig, med både fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid. I den politiske plattformen for Viken fylkeskommune har vi sagt at vi ønsker flere skoler med i prosjektet, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

 

Dagen i dag blir brukt å gjøre undersøkelser av brua og området rundt. I tillegg ser vi på skiltingen i området. Skal du ut og kjøre i området rundt Mosseporten senter må du beregne ekstra god tid.

 

Viken fylkeskommune stenger fylkesvei 120 øst for Mosseporten senter. I tillegg stenger vi gangveien på begge sider av Nore bru.

Blinde, svaksynte og rullestolbrukere i Drammen og Ringerike vil få et vesentlig bedre taxi-tilbud.
 

– Ambisjonene for InterCity må opprettholdes, og utbyggingen av Østfoldbanen og InterCityutbyggingen sør for Moss må videreføres, sa fylkesråd Olav Skinnes (Sp) i komitéhøring om Nasjonal transportplan.  
  

Rød buss ved bussholdeplass

Viken fylkeskommune ber nå alle innbyggere innstendig om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene. 

3. mai blir fv. 120 Storgata stengt for gjennomkjøring og arbeidene med å ruste opp gata starter. Det vil bety endringer i kjøremønsteret i sentrum av Lillestrøm.

 

illustrasjon Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune skal legge til rette for at bussen får bedre framkommelighet langs fylkesvei 152 Åsveien i Ski. I tillegg skal to busstopp bygges om. Anleggsarbeidet starter 12. april og skal etter planen være ferdig i slutten av juni 2021.

Fra torsdag 25. mars kl.18.00 vil trafikken legges om ved Borge skole. Da åpnes 250 meter med midlertidig vei langs Haldenveien, i et område med flere kryss.

Fv. 2814 over Imingfjell blir åpnet for fri ferdsel fra fredag 26.3 fra kl. 12.00.

 

Til toppen