Aktuelt om vei og kollektiv

Viken fylkeskommune og Trygg Trafikk har inngått en ny samarbeidsavtale. -Sammen skal vi jobbe for å nå nullvisjonsmålet – null hardt skadde eller drepte i trafikken, sier Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesveier i Viken fylkeskommune. 

  

Deler av fylkesvei 106 Bjørkebekkveien i Aremark stenges over helgen, fordi overbygningen på Sunds bru skal skiftes ut. I byggeperioden blir det omkjøring via kommunesenteret Fossby.

Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for distrikt og vei, er valgt som ny leder i Østlandssamarbeidets fagpolitisk utvalg for samferdsel. Byrådssekretær i Oslo, Morten Nordskag (MPG), ble valgt som nestleder. 
  

Oslofjorden blir grønnere når Norges største bilfrie båtsamband mellom Aker brygge og Nesoddtangen er helelektrifisert. Hurtigladeteknologien som benyttes er den første av sitt slag i Norge.
 

Gutt vasker busskur

For å unngå smittespredning, står de ansatte i Viken kollektivterminaler FKF (tidligere Akershus kollektivterminaler) på dag og natt for sikre mest mulig normal drift under koronapandemien.
 

I sommer stenger jernbanen i seks uker. Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen synes det er uforståelig at noe som planlegges år etter år, hvert år fører til enormt kaos. Han krever bedre statlig planlegging av og for sommerstengingen.   

 

- Viken fylkeskommune forskutterer 240 millioner kroner til Ruter og Brakar, slik at de fortsatt kan drive. Det er helt avgjørende at vi har et kollektivsystem som alle innbyggere kan stole på også i krisetid, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i Viken fylkeskommune.

 

Tre små jenter går på skolebussen

Mandag 27. april starter skolene opp med undervisning for grunnskoleelever på 1.-4. trinn og for yrkesfagelever på Vg2 og Vg3. Da starter også skoleskyssen. For å ivareta smittevernet på bussene gjøres det ulike tilpasninger.

 

Mandag 27. april starter entreprenøren Morgedal Entreprenør AS opp arbeidet på fv. 287 mellom Hørja bru og Skjærs bru i Sigdal kommune. Da stenger også deler av fylkesveien.

 

Mandag 27. april gjenopptas det ordinære rutetilbudet for kollektivtrafikken i forbindelse med at skolenes 1.-4.-trinn starter opp igjen. Det skal fortsatt være mulig å holde avstand hvis du må reise kollektivt, men oppfordringen om å ikke reise, gjelder fortsatt.
   

Til toppen