Aktuelt om vei og kollektiv

En etterlengtet gang- og sykkelvei i sommerparadiset Hvaler, ble åpnet midt i årets kaldeste måned. Et prosjekt som ordføreren gjerne sammenlikner med den spektakulære Atlanterhavsveien.

Mandag 18. januar markerte fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes oppstarten av et etterlengtet moderniseringsprosjekt på Nesoddtangen buss- og fergeterminal. 
 

Veikart over Gjerdrum

Redningsarbeidet på Ask i Gjerdrum gjør at kollektivtilbudet må legges om, og at veier vil bli åpnet og stengt avhengig av situasjonen og redningsetatenes vurderinger. Merk at det kan komme nye endringer på kort varsel. Skoleskyssen ivaretas som til vanlig gjennom det ordinære kollektivtilbudet, som nå er tilpasset.

Se oppdatert kart med forklaring og oversikt over stengte veier, åpne veitraseer og omkjøringer i forbindelse med jordskredet i Gjerdrum kommune. 
   

- Samferdselsministeren skal gjøre mange viktige prioriteringer. Min oppgave i samtalen var å løfte frem de viktigste prioriteringene til Viken fylkeskommune, og forklare hvorfor disse er viktige for oss, sier fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, etter den digitale praten med samferdselsminister Knut Arild Hareide.

         

- Vi har gjort fylkesveien sikrere mot møteulykker ved at vi har satt opp midtrekkverk i tre svinger på fv. 40 i Flesberg kommune og tre i Rollag kommune. I tillegg har vi gjort svingene bredere slik at de er lettere å kjøre, og vi har rettet ut svingen ved Vikjegrend, sier fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, Olav Skinnes.   

bilde fra kontraktssignering for ny gang- og sykkelvei langs Eikerveien

Nylig signerte Viken fylkeskommune kontrakt med Holthe Anlegg AS for bygging av gang-/sykkelveg langs Eikerveien i Modum kommune (fv. 2832) på strekningen Skalstad – Vassbunn. Kontraktssummen er på 14,4 millioner kroner (+ mva).
 

Ruter tar i bruk ny type kjøretøy når neste fase av et pilotprosjekt startes opp på nyåret: Snart inngår selvkjørende personbiler i kollektivtilbudet i Ski
  

Nylig markerte Viken fylkeskommune anleggsstart ved Austvoll i Flå kommune. Nå skal dagens bru over Hallingdalselva rives for å gjøre plass til en ny. 

Til toppen