Aktuelt om vei og kollektiv

Etter en liten pause, starter vi i Viken fylkeskommune igjen opp med å frese og asfaltere veiene våre. –Nå er det fylkesveier i kommunene Øvre Eiker, Drammen, Lier, Asker og Bærum som står for tur, sier Viktor Hedfors, som er byggeleder for asfalt i Viken fylkeskommune.

 

Fra venstre Dagfinn Sivertsen, Silvia Krogh, Sveinung Holm, Eva Granerud og Tor Eilert Navestad

Viken fylkeskommune har bygd 2180 meter gang- og sykkelvei langs fv. 120, som gjør at det nå er sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen. Gang- og sykkelveien skulle egentlig vært klar først til høsten, men ble ferdigstilt to måneder tidligere enn antatt.

  

I forbindelse med arbeid på fylkesvei 1521 Nordliveien, i krysset med Garchinggata i Lørenskog, har entreprenøren avdekket udetonert sprengstoff. Dette ligger igjen fra da veien ble bygd på slutten av 80-tallet. Det oppsto ingen skader i forbindelse med funnet. 

Viken fylkeskommune har lyst ut kontrakt for å ruste opp fv. 319 Svelvikveien i Drammen kommune. Strekningen vi skal ruste opp er fra krysset Svelvikveien/ Hans Tordsens gate og til krysset med Oscar Kiærs vei.  

rullestol og tilrettelagt transport

Har du innspill til hvordan TT-ordningen i Viken kan bli bedre? I så fall vil vi gjerne høre fra deg!
 

- Rollag kommune imponerer meg. Dere har gjort et spesielt godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide, da han overrakte  prisen «Årets trafikksikkerhetskommune 2020» til ordfører i Rollag kommune, Viel Jaren Heitmann.

  

Åpning av fylkesvei 169 Fjellsrud-Stensrud

Fylkesvei 169 mellom Fjellsrud og Stensrud ble åpnet for trafikk i dag, fredag 3. juli. Glade trafikanter kunne ta i bruk to kilometer ny veitrasé og tre kilometer ny gang- og sykkelvei – halvannen måned før tiden.

  

Fra torsdag ettermiddag vil Haldenveien stenges mellom Begby og Borge kapell i tre dager grunnet anleggsarbeid. Veien stenges fra kl. 18.00 torsdag 2. juli og åpnes igjen mandag 6. juli kl. 06.00.

Ny gang og sykkelvei i Rælingen kan snart tas i bruk. Fra venstre: Terje Mavåg, Ytre Rælingen velforening, Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesvei og Ståle Grøtte, ordfører i Rælingen.

Om noen dager kan folk ta i bruk ny gang- og sykkelvei i Rælingen. Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesvei og ordfører i Rælingen Ståle Grøtte var blant flere som møttes 24. juni for å markere at prosjektet snart er ferdig.

 

Toaletter på rasteplass

Fra mandag 22. juni er alle rasteplasstoalettene langs fylkesveiene i Viken åpne, også de som ikke har innlagt vann. 

 

Til toppen