Aktuelt om vei og kollektiv
Bil på landevei

Det milde været gjør at Viken fylkeskommune har innført redusert tillatt aksellast på enkelte fylkesveiene i Buskerud. 

I sommer vil deler av fv. 106 i Aremark stenges, fordi overbygningen på Sunds bru skal skiftes ut. I byggeperioden blir det omkjøring via kommunesenteret Fossby.  

For å sikre drift gjennom koronasituasjonen, reduserer nå kollektivselskapene i Viken en del avganger og ruter. I første omgang gjelder det først og fremst skoleavgangene. 

 

 

Bil på landevei

­I løpet av 2020 skal Viken fylkeskommune legge asfalt på cirka. 250 kilometer fylkesvei i Viken. Arbeidene starter etter planen opp i mai, og varer til oktober.

- ­I løpet av 2020 skal Viken fylkeskommune legge cirka 218 500 tonn asfalt på nærmere 250 kilometer fylkesvei i Viken, forteller Hilde Heieren, prosjekteringsleder for asfalt og veimerking i Viken fylkeskommune.

Viken fylkeskommune trekker garantien for utbygging av E18 Lysaker – Ramstadsletta. Fylkespolitikerne ønsker dialog om bedre kollektivløsninger i prosjektet og en mer realistisk finansieringsløsning.  

Et prosjekt som skal gjøre fylkesvei 40 i Numedal tryggere, er første fylkesveiprosjekt som er signert i Viken fylkeskommune.

Fra 1.1. 2020 overtar fylkeskommunene selv alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Statens vegvesen har fortsatt ansvar for riks- og europavegene. 

Ruter har på oppdrag fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune utarbeidet en forstudie av mulig T-baneforlengelse fra Ellingsrudåsen til Lørenskog sentrum/Skårersletta.

Fylkesrådene inviterte 2. desember politisk og administrativ ledelse i kommunene til dialog om prioriteringer til Nasjonal Transportplan 2022 - 2033.

 

 

 

Til toppen