Aktuelt om vei og kollektiv

Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk er i gang med å utrede løsninger for å etablere felles pris- og betalingsmodell i kollektivtrafikken i hele Viken og Oslo. Utredningen skal legges fram innen utgangen av 2021.
 

Viken fylkeskommune må utvide planområdet for ny fv. 283 Vinnes bru i Drammen kommune.

  

Dame med krykke hjelpes ut av en drosje

De tidligere fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold har hatt ulike TT-ordninger. Fylkesrådet foreslår nå en ny, felles ordning for hele Viken fra 1. januar 2021.  

 

Fylkeskommunen stenger Vear bru i Asker kommune for biltrafikk i perioden 12.10.2020 – 25.10.2020. Grunner er at vi skal rehabilitere brua. Vi setter opp et stillas på siden av brua slik at gående og syklende kan passere.

Ett kjørefelt over Frogner bru

Mandag 5. oktober ble det åpnet for trafikk over nye Frogner bru, i ett kjørefelt med lysregulering. Denne trafikksituasjonen vil vare frem til prosjektet ferdigstilles i månedsskiftet oktober/november.
 

Viken fylkeskommune har inngått avtale med Isachsen Anlegg AS om å utbedre forfallet på deler av fv. 319 Svelvikveien i Drammen kommune.

   

 

Viken fylkeskommune lyser i løpet av november 2020 ut nye kontrakter for veioppmerking. Kontraktene, som starter opp i 2021, vil kun gjelde fylkesveier.

  

Viken fylkeskommune stiller garanti for inntil 5,5 milliarder kroner for Oslofjordforbindelsens byggetrinn to. Det omfatter et nytt løp for Oslofjordtunnelen som er planlagt finansiert med bompenger.

Dame med krykke hjelpes ut av en drosje

Fylkesrådet i Viken foreslår eneretter for drosjetransport i 30 av kommunene i Viken. Målet er å sørge for et godt drosjetilbud til alle, i hele Viken.
 

Viken fylkeskommune skal rive gammelt og etablere nytt rekkverk langs fylkesvei 174 Jessheimveien, på strekningen mellom fylkesvei 1496 Trondheimsveien – Jessheim og fylkesvei 178 Algarheimsveien. Arbeidene vil pågå på kvelder og netter i uke 38 og 39, i tidsrommet kl. 19.00-05.30.

Til toppen