Aktuelt om vei og kollektiv
Fylkesvei 283 Bragernestunnelen i Drammen

- Vi ser for oss at det blir størst utfordringer i trafikken i Drammen mellom kl. 19 og kl. 21, sier Geir Danielsen, delprosjektleder for oppgraderingen av tunnelen i Viken fylkeskommune.

 

Det nye sykkelhotellet ved buss- og fergeterminalen på Nesoddtangen er nå offisielt åpnet, med 120 parkeringsplasser tilgjengelig for publikum.

Fylkesvei 283 Bragernestunnelen i Drammen

Mandag 5. desember starter arbeidene i Bragernestunnelen. Det vil innbyggerne i Drammen og omegn merke.

Bilde av bussbakside med oppfordring til å bruke refleks

Kort tid med naturlig dagslys og lengre mørkeperioder: Det er viktigere enn noen gang å bli sett i mørket. Det enkleste tiltaket heter refleks, og nå oppfordres alle til å bruke det gjennom påminnelse bak på busser fra Brakar, Ruter og Østfold kollektivtrafikk.

 

Automatisk trafikkontroll

Viken fylkeskommune fjerne tre fotobokser i Drammen og Asker. Fotoboksene fjernes fordi de ikke virker.

Ordførere og representanter fra kommuner og kommuneregionene i Viken ga i et dialogmøte 14. november sine innspill til den kommende nasjonale transportplanen for perioden 2025 - 2036.

Deltakere fra Viken fylkeskommune i MODI-prosjektet

Viken fylkeskommune er partner i EU-prosjektet MODI, som skal teste selvkjørende tungtransport på strekningen Rotterdam – E6 Moss.

Signering av kontrakt. Fra v: Sigurd Velken, prosjektleder i Viken fylkeskommune og Øystein Søraas, daglig leder i Kraftmontasje AS

Den ca. 3,2 kilometer lange fylkesveitunnelen gjennom Bragernesåsen i Drammen skal gjennom en omfattende utbedring og rehabilitering. Arbeidene skal gjøres av den romsdalsbaserte entreprenøren Kraftmontasje AS.

 

Sundbyveien bru

Sundbyveien bru på fylkesvei 1590 i Dal i Eidsvoll kommune må forsterkes før den gjenåpnes.

 

Til toppen