Aktuelt om vei og kollektiv

I uke 31 starter vi med siste etappe av de omfattende arbeidene på fv. 287. Nå er det strekningen fra Nordre Strand til nær Flåganbråtan (grønn linje på kartet) som står for tur. Arbeidene skal utføres av en lokal entreprenør og vil vare til senhøsten 2021.

 

Viken fylkeskommune har fått medhold etter å ha blitt klaget inn for KOFA i forbindelse med inngåelse av rammeavtaler for enerett og skoleskyss i tidligere Østfold-kommuner.

Skiltet varsler om at det pågår veiarbeider

Det blir ingen anleggsaktivitet i Storgata de neste ukene.

 

Bilde av sykkelhotellet

– Sykkelhotellet er et viktig bidrag til at flere lar bilen stå, og i stedet sykler til stasjonen og reiser videre kollektivt, sier fylkesvaraordfører Kathy Lie (SV).

OOrdfører Jørgen Vik (Lillestrøm) åpner det nye, vannbesparende bussvaskeanlegget

Viken har fått en ny og mer bærekraftig vaskehall for buss. Denne gang ved Leiraveien bussanlegg på Lillestrøm. Med teknologi fra Sverige gir løsningen en vannbesparelse på hele 85 prosent.

17 holdeplasser i Lørenskog er oppgradert etter at etappe to av holdeplassoppgraderingen i området er ferdig sommeren 2021. Nye holdeplasser står for tur når etappe tre starter høsten 2021. 

kart som viser hvor bruene ligger

Høsten 2021 skal Viken fylkeskommune foreta vedlikehold på både den gamle Kråkerøybrua og Kjøkøysund bru i Fredrikstad. Det medfører noen begrensninger og omkjøringer på veien til Kråkerøy og Hvaler fra midten av august til slutten av oktober i år.
 

Fra 1. juli klokken 20.00 blir Sørumsgata midlertidig stengt for innkjøring fra Solheimsgata.
 

KartPublisert
Sørumsgata enveiskjørt

 

Skolekorps, syngende elever og sykkelbjeller markerte åpningen av ny gang- og sykkelvei i Fredrikstad. En manglende bit i kommunens sykkelnett kom på plass og heretter vil gravfølger slippe å krysse fylkesveien til fots.

Kartet viser stedene vi skal krysse veien og hvilke netter det vil skje.

I arbeidet med å legge ned kabler for ny belysning og luftstrekk til jordkabler har vi kommet så langt at vi må krysse Eikerveien. Da må vi stenge veien og arbeide om natten. Arbeidet kan medføre noe støy.

 

 

Til toppen