Aktuelt om vei og kollektiv
Viken fylkeskommune har laget kollektivfelt i deler av Kreftings gate (se rød linje)

Stengt bybru betyr ny rutestruktur for bussene som tidligere krysset brua. For å hindre at omleggingen skal føre til for store forsinkelser, har Viken fylkeskommune gjort deler av Kreftings gate om til kollektivfelt.  

 

Det vil i perioden 4. til 16. mai foregå veiarbeid langs fv. 108 Jens Wilhelmsens gate på Kråkerøy, noe som først vil medføre stengning av et kjørefelt og senere begge kjørefelt i Bjølstadtunnelen.

Det blir nye endringer i Storgata fra 4.mai 2022

Nå åpner vi Bjørnsons gate for trafikk. I tillegg flytter vi anlegget litt nordover i gata, og stenger krysset Hurdalsgata-Storgata.

 

 

Ny gang- og sykkelevei langs fv. 1496 TGrondheimsvegen

Nå starter Viken fylkeskommune arbeidet med reguleringsplan for et nytt sykkeltilbud langs 1496 fylkesvei Trondheimsvegen på Jessheim, fra Cathinka Guldbergs veg til Jessheimkrysset. 
 

94 elektriske busser skal betjene linjene i Kongsberg, Sigdal, Modum og Krødsherad. For første gang vil ett av Brakars områder kjøre 100 prosent elektrisk. 
  

Vårrengjøringen av fylkesveiene er i gang i Hallingdal

Arbeidet med å rydde opp vinterens etterlatenskaper på fylkesveiene er i gang. Arbeidene pågår både dag og natt, og kan være støyende.   

Byggingen av ny fv. 285 Asdøla bru er i sluttfasen

Viken fylkeskommune stenger igjen fv.285 Ringeriksveien ved Asdøla bru i Sylling. Veien vil være stengt fra og med 9. mai til 30. mai 2022.

 

 

Viken fylkeskommune skal fra 5. til 19. mai gjennomføre en spesialinspeksjon av Kanalbrua i Moss. Det vil medføre en midlertidig stenging av de to ytre kjørefeltene på brua mens arbeidet pågår.

Bilde fra fylkesvei 158 Nordbyveien, Ullensaker

Fylkesvei 158 Nordbyveien vil bli stengt for all trafikk ved Skjettentoppen i Lillestrøm kommune i fire uker fra tirsdag 19. april. Grunnen er nedlegging og sveising av fjernvarmerør.
  

Buss i fart

Oslo kommune og Viken fylkeskommune ønsker å gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt. Ruter, Brakar og ØKT har fått i oppdrag å vurdere ny felles pris- og betalingsmodell. Utredningen er nå ferdig. 
 

Til toppen