Aktuelt om vei og kollektiv

I forbindelse med rehabilitering av Fossebekksundet bru på fv. 124 Rakkestadveien, vil leden under brua stenges for båttrafikk fra 1. september - og videre i en periode på omtrent 2 uker.

Det skal bli bedre veilys og kollisjonssikre lysmaster langs fylkesveiene i Enebakk. Viken fylkeskommune har tegnet en kontrakt på 9,2 millioner kroner med entreprenøren Leif Grimsrud AS for nødvendig oppgradering.

 

Tonje Brenna

Fylkesrådet i Viken har i dag sagt ja til lånegaranti for en ny og bedret E18-løsning.  – Jeg er glad for vi etter så mange år med diskusjoner og ulike vedtak lander E18-saken og sikrer finansieringen av Fornebubanen. Nå kan spaden endelig settes i jorda for disse to viktige prosjektene som gir bedre fremkommelighet og mange arbeidsplasser, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

 

Entreprenøren Consto Anlegg Øst AS skal bygge nye fylkesvei 285 Asdøla bru. Fredag 14. august signerte Viken fylkeskommune og entreprenøren kontrakten. Kontraktsummen er på ca. 58 millioner kroner.

I morgen ettermiddag åpnes fv. 106 Bjørkebekkveien i Aremark igjen, etter at området ved Sunds bru har vært stengt for trafikk siden 8. juni grunnet arbeid med ombygging og vedlikehold.

 

Etter en liten pause, starter vi i Viken fylkeskommune igjen opp med å frese og asfaltere veiene våre. –Nå er det fylkesveier i kommunene Øvre Eiker, Drammen, Lier, Asker og Bærum som står for tur, sier Viktor Hedfors, som er byggeleder for asfalt i Viken fylkeskommune.

 

Fra venstre Dagfinn Sivertsen, Silvia Krogh, Sveinung Holm, Eva Granerud og Tor Eilert Navestad

Viken fylkeskommune har bygd 2180 meter gang- og sykkelvei langs fv. 120, som gjør at det nå er sammenhengende gang- og sykkelveinett mellom Lillestrøm og Tomter i Rælingen. Gang- og sykkelveien skulle egentlig vært klar først til høsten, men ble ferdigstilt to måneder tidligere enn antatt.

  

Viken fylkeskommune har lyst ut kontrakt for å ruste opp fv. 319 Svelvikveien i Drammen kommune. Strekningen vi skal ruste opp er fra krysset Svelvikveien/ Hans Tordsens gate og til krysset med Oscar Kiærs vei.  

- Rollag kommune imponerer meg. Dere har gjort et spesielt godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide, da han overrakte  prisen «Årets trafikksikkerhetskommune 2020» til ordfører i Rollag kommune, Viel Jaren Heitmann.

  

Åpning av fylkesvei 169 Fjellsrud-Stensrud

Fylkesvei 169 mellom Fjellsrud og Stensrud ble åpnet for trafikk i dag, fredag 3. juli. Glade trafikanter kunne ta i bruk to kilometer ny veitrasé og tre kilometer ny gang- og sykkelvei – halvannen måned før tiden.

  

Til toppen