Aktuelt om vei og kollektiv

  Viken fylkeskommune vil fra mandag 20. juni stenge trafikken over Kure bru på fv. 1054 Gylderveien i forbindelse med rehabilitering av brua.

Siv Henriette Jacobsen

Regjeringspartiene og SV er enige om å sette av 500 millioner kroner mer til kollektivtrafikken for å omstille og unngå rutekutt i år. – Viken er takknemlig overfor regjeringen og SV for disse omstillingsmidlene. Med dette ser vi mulighetene til å klare å videreføre driften av kollektivtrafikken, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder i Viken. 

– Det kan nesoddingene, pendlere og andre reisende med Nesoddfergen glede seg over i mange år fremover, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).
 

Viken fylkeskommune vil fra onsdag kveld utføre asfaltarbeid på Kanalbrua. Det blir derfor manuell dirigering av trafikken over brua to påfølgende netter, mellom kl. 22.00 og 05.30. Asfaltarbeidet skal etter planen være ferdig fredag morgen.

Illustrasjon av notatblokk og blyant

Viken fylkeskommune har gitt totalt 6,4 millioner kroner til strategisk trafikksikkerhetsarbeid ute i kommunene.

  

- Når fylkeskommunen ønsker å overta ansvaret for all veibelysning og samtidig legger opp til en oppgradering, vil det gi bedre trafikksikkerhet for alle, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel.  

Ungdom går på bussen

– I løpet av 2022 vil vi innføre en felles betalingsløsning for kollektivselskapene i Viken. Med dette vil for eksempel Brakar-kunder bruke Brakar-app for å kjøpe Ruter- eller ØKT-billett, og slippe å veksle mellom flere apper for dette formålet, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

 

Viken fylkeskommune har laget kollektivfelt i deler av Kreftings gate (se rød linje)

Stengt bybru betyr ny rutestruktur for bussene som tidligere krysset brua. For å hindre at omleggingen skal føre til for store forsinkelser, har Viken fylkeskommune gjort deler av Kreftings gate om til kollektivfelt.  

 

Det vil i perioden 4. til 16. mai foregå veiarbeid langs fv. 108 Jens Wilhelmsens gate på Kråkerøy, noe som først vil medføre stengning av et kjørefelt og senere begge kjørefelt i Bjølstadtunnelen.

Til toppen