Åpnet splitter ny fylkesvei i Gan på Romerike 

Fylkesvei 169 mellom Fjellsrud og Stensrud ble åpnet for trafikk i dag, fredag 3. juli. Glade trafikanter kunne ta i bruk to kilometer ny veitrasé og tre kilometer ny gang- og sykkelvei – halvannen måned før tiden.

Åpning av fylkesvei 169 Fjellsrud-Stensrud - Klikk for stort bildeFylkesråd for distrikt og fylkesvei Olav Skinnes (i midten) fjerner sperringene og slipper trafikken inn på nye fylkesvei 169 - godt hjulpet av Alf S. Gotuholt, byggeleder i Viken fylkeskommune (t.v.) og prosjektleder Freddy Huser i Huser entreprenør AS. Gry N. Løvhaugen

  

- Med den nye gang- og sykkelveien kan vi endelig gi skolebarna og andre myke trafikanter et trygt tilbud. Dessuten vil den nye veistrekningen fjerne tungtrafikken fra mye av bebyggelsen i området og legge bedre til rette for næringstransporten, sier fylkesråd for distrikt og fylkesvei Olav Skinnes.

Nye rundkjøringer og underganger

- Som en del av prosjektet har vi samtidig bygget to nye rundkjøringer i hver ende av strekningen og to underganger for fotgjengere og syklister, inkludert omlegging av noen kommunale veier, opplyser prosjektleder Ole Kristian Krogh i Viken fylkeskommune.

– I tillegg har vi oppgradert vann- og avløpsledninger i samarbeid med kommunen og vannverket.

Godt samarbeid

Det er det lokale firmaet Huser entreprenør AS som har utført arbeidene på oppdrag fra Viken fylkeskommune. Anleggsarbeidet startet høsten 2018. Nå gjenstår kun bygging av en ballplass for velforeningen og deretter opprydding.

- God samhandling og tillit mellom entreprenøren og fylkeskommunen har resultert i at vi kan åpne denne veien tidligere enn planlagt - og til en lavere kostnad. Det er jeg veldig glad for, uttrykker fylkesråd Olav Skinnes.

Lavere kostnader

Sluttoppgjøret gjenstår, men totalkostnaden ligger an til å bli 165 millioner kroner, noe som er betydelig lavere enn anslaget. Det inkluderer alle entreprenørkostnader, grunnerverv og byggherrekostnader.

Testing av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 169 - Klikk for stort bildeKai Wigernes som bor i nærområdet, tester rulleskiene på den nye gang- og sykkelveien. - Nå må jeg skynde meg hjem og hente bilen slik at jeg blir blant de første til å kjøre på selve veien også, smiler han. Gry N. Løvhaugen

  

 

Befaring av fylkesvei 169 før trafikken settes på - Klikk for stort bilde
Fv 169 fotgjengerundergang - Klikk for stort bilde
Vikenrepresentanter fjerner anlegsskilt - Klikk for stort bilde
Ny veitrase - Klikk for stort bilde
Første biler som tar i bruk ny vei - Klikk for stort bilde

Fakta om ny fylkesvei 169 Fjellsrud-Stensrud

 • Omtrent 2000 meter ny trasé for fylkesvei 169 mellom Fjellsrud og Stensrud - med en bredde på 7,5 meter
 • Omtrent 3.000 meter ny gang- og sykkelvei - med en bredde på 3,5 meter 
 • Ny rundkjøring i krysset mellom riksvei 22 og fylkesvei 169
 • Ny rundkjøring i krysset mellom den gamle og nye veien på Stensrud
 • Omlegging av noen kommunale veier
 • Bygd to betongstøpte underganger for fotgjengere og syklister
 • Veibelysning langs hele strekningen
 • Lagt 26 kilometer med nye trekkerør for kabler og lagt om ledninger
 • Lagt om bekker og anlagt stikkrenner
 • Oppgradert vann- og avløpssystem i samarbeid med Dalen vannverk og Lillestrøm kommune (tidligere Fet)
 • Fartsgrensen er 80 km/t
 • Les mer om prosjektet.