Asfaltering av fylkesveiene i Viken i 2022

I løpet av 2022 skal Viken fylkeskommune legge ut ca. 190 324 tonn asfalt på i overkant av 250 kilometer fylkesvei.

Marte Beck/Viken fylkeskommune    

Siv Henriette Jacobsen  - Klikk for stort bildeSiv Henriette Jacobsen Morten Brakestad – Vi jobber hele tiden for å gjøre fylkesveiene våre bedre og mer trafikksikre, til det beste for innbyggere i  hele fylket. Ny asfalt er en viktig del av dette arbeidet, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder i  Viken fylkeskommune.  

Her kommer det asfalt

I området Buskerud, Svelvik, og kommunene Asker og Bærum skal vi legge ca. 62 686 tonn asfalt på ca. 86 kilometer fylkesvei.

I Follo og Østfold legger vi ca. 70 872 tonn asfalt på ca. 80 kilometer fylkesvei. På Romerike og i kommunene Lunner og Jevnaker skal vi i år legge ca. 33 748 tonn på om lag 51 kilometere vei.

I tillegg kommer asfaltering i forbindelse med forsterkning, ca. 23 018 tonn, som legges ut på ca. 34 km fordelt på hele Viken.

Her finner du en oversikt over hvilke fylkesveistrekninger i Viken som får asfalt i 2022

Har lyst ut kontrakter

Fylkeskommunen har nå lyst ut seks ettårige kontrakter, to kontrakter i området Buskerud, Svelvik, og kommunene Asker og Bærum, to kontrakter i området Follo og Østfold, og en kontrakt på Romerike og i kommunene Lunner og Jevnaker. I tillegg lyser vi ut en forsterkningskontrakt for hele Viken

Miljø

Alle kontraktene har, i tillegg til pris, tildeling etter CO2-vekting. Det betyr at entreprenøren må dokumentere CO2- utslipp fra hele kjeden, altså for alt fra råvaren og produksjon, til transport og til slutt utlegging av asfalt.

Olav Skinnes (SP), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune - Klikk for stort bildeOlav Skinnes (SP), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune Morten Brakestad Dette skal de dokumentere i en EPD (Environmental product declaration). Den av tilbyderne som har lavest verdi på sin EPD, altså som har minst miljøbelastning, vil ikke få påslag på konkurransesummen sin. De andre får derimot fem kroner i påslag per ekstra kg høyere verdi i sin EPD.   

– Det er viktig å tenke miljø. Målet med å bruke en slik vekting er å bidra til å redusere de miljømessige konsekvensene ved produksjon og utlegging av asfalt, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel.

Til toppen