Bekymret for kaos når kollektivtilbudet svekkes om sommeren 

I sommer stenger jernbanen i seks uker. Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen synes det er uforståelig at noe som planlegges år etter år, hvert år fører til enormt kaos. Han krever bedre statlig planlegging av og for sommerstengingen.   

Klikk for stort bildeTRAVELT: Hver dag pendler det folk fra Viken inn til Oslo S. I sommer stenges jernbanen. Camilla Aarsrud.  

– Sommerstengt jernbane skaper mye frustrasjon, det går ut over folk og næringsliv, sier Ingebrigtsen. 

Fylkesrådslederen mener at korona-krisen med all tydelighet viser at det er prekært å få på plass bedre planlegging av vedlikeholdet av jernbanen i Osloområdet, kortere sommerstengt og bedre informasjon om arbeidet som skal skje. 

Halvard Ingebrigtsen - Klikk for stort bildeKRITISK: Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen Tom-Egil Jensen, FMV foto – Det sier seg selv at en ny sommer med stappfulle busser for tog, og frustrasjon og kaos i kollektivtrafikken ikke er forenelig med situasjonen vi står oppe i nå. Her må rett og slett regjeringen få på plass bedre planer umiddelbart, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i Viken fylkeskommune.    

– Må se på planleggingen

23. april meldte NRK at store deler av jernbanen på Østlandet blir stengt i sommer.  
Dette gjelder spesielt Drammenbanen og Østfoldbanen. Årsaken til stengingen er vedlikehold og utbygging. 

I 2019 meldte samferdselsdepartementet at man skulle prøve å korte ned perioden med sommerstengt jernbane. Men til NRK uttaler representanter for jernbaneaktørene at dette ikke lar seg gjøre. Dermed går det mot en ny sommer med buss-for-tog- på en rekke sentrale strekninger.  

Ingebrigtsen reagerer på den statlige håndteringen av jernbaneplanleggingen når det gjelder vedlikehold og utbygging.  

– Vi vet jo at andre land klarer å få til vedlikehold på mye kortere tid, så her må det gå an å se på planleggingen slik at vi slipper så lange perioder med stengt jernbane som det vi har her til lands, sier Ingebrigtsen. 

Kan få en alvorlig situasjon

En annen alvorlig sak som kan påvirke kollektivtilbudet er bortfallet av inntekter til kollektivselskapene. 

– Dersom ikke Regjeringen leverer en solid krisepakke til kollektivselskapene, vil det ramme kollektivtilbudet på hele det sentrale østlandsområdet, sier Ingebrigtsen. 

Viken fylkeskommune ga denne uken det Ingebrigtsen omtaler som «nødhjelp» til kollektivselskapene for at de skal kunne drifte videre.  

– Vi står i fare for å få en alvorlig situasjon i kollektivtilbudet om få måneder. Her må samferdselsministeren iverksette tiltak umiddelbart, sier han.  

Til toppen