Bygger kollektivfelt langs fv. 152 Åsveien i Ski

Viken fylkeskommune skal legge til rette for at bussen får bedre framkommelighet langs fylkesvei 152 Åsveien i Ski. I tillegg skal to busstopp bygges om. Anleggsarbeidet starter 12. april og skal etter planen være ferdig i slutten av juni 2021.
illustrasjon Viken fylkeskommune - Klikk for stort bildeBildet viser fra venstre hvor kollektivfeltet skal bygges, i midten vises ombyggingen av busstoppet Finstad og til høyre ombyggingen av busstoppet Eikeli.

- Vi skal bygge ca. 170 meter kollektivfelt langs Åsveien, ved krysset Folloveien. I tillegg skal busstoppene Finstad og Eikeli bygges om til kantstopp, som er en holdeplass med stopp i kjørebanen, sier Maren Einvik, prosjektleder i Viken fylkeskommune. Arbeidet med å bygge om hvert busstopp er beregnet til å ta ca. to uker. I perioden busstoppet bygges om vil det være stengt.

Arbeidstiden er fra kl. 07.00 til 16.00 på hverdager. Anleggsarbeidet vil ikke påvirke trafikkavviklingen i særlig grad, da begge kjørefeltene er åpne for trafikk. Det vil bli satt opp sperringer for myke trafikanter på gangveien, og sperringer mot anleggsområdet langs Åsveien.


Kollektivtransport er et prioritert område for Viken fylkeskommune. Et nytt kollektivfelt langs Åsveien i Ski vil sikre god framkommelighet for bussen, og bidra til at det er attraktivt å reise kollektivt, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes i Viken fylkeskommune.

 

Entreprenør Leif Grimsrud AS skal utføre arbeidet på vegne av Viken fylkeskommune som er byggherre.

Viken fylkeskommune beklager eventuelle ulemper arbeidet fører til for trafikanter og naboer i området.

Viken fylkeskommune har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde 5498 kilometer fylkesveier i Viken. Statens vegvesen har ansvaret for riks- og europaveiene, mens kommunene har ansvaret for de kommunale veiene.

Til toppen