E18 nattestengt forbi Asker sentrum 

E18 i retning Drammen vil være nattestengt forbi Asker sentrum mellom klokken 21.00 og 06.00 de to neste ukene. Omkjøring blir skiltet.

Foto tatt fra kjørefeltene på Europavei 18, med Bleikerveien bru over. - Klikk for stort bildeDet er de to søylene til Bleikerveien bru i midten av bildet som skal rehabiliteres. For å få plass til å utføre arbeidet midt på E18, må kjørefeltene midlertidig flyttes litt ut til hver side, slik at trafikken kan passere i anleggsperioden. Google Street View

Viken fylkeskommune skal rehabilitere Bleikerveien bru som går over E18 ved Asker sentrum. De to brusøylene som skal rehabiliteres står mellom sørgående og nordgående kjørefelt på E18. 

Forberedende arbeid 

- For å gjøre klart til rehabiliteringen må vi stenge E18 under Bleikerveien bru nattestid. Vi skal flytte kjørefeltene på E18 litt ut til hver side som en midlertidig løsning, for å gjøre plass til å jobbe med brusøylene som ligger i midten, sier Anders Mjell, prosjektleder i Viken fylkeskommune. 

E18 i retning Drammen vil derfor være stengt for trafikk forbi Asker mellom klokken 21.00 og 06.00, i cirka to uker fra og med 11. september. Omkjøring blir skiltet via Asker sentrum.  

Redusert fartsgrense på E18 

Selve rehabiliteringen av søylene til Bleikerveien bru starter i slutten av september, og vil pågå ut november 2023.  

I denne perioden blir det noe smalere kjørefelt på E18 under brua, og nedsatt fartsgrense til 60 km/t.  

Rehabiliteringen vil i hovedsak foregå på dagtid, men det kan bli behov for å arbeide enkelte netter. I de tilfellene vil E18 bli nattestengt forbi brua, og omkjøring skiltes via Asker sentrum. 

Vedlikehold i to faser 

Bleikerveien bru fra 1962 skal vedlikeholdes i to faser.  

- Nå i første fase skal vi rehabilitere søylene under brua. Trafikken oppe på Bleikerveien bru blir ikke påvirket av dette arbeidet, og vil gå som normalt høsten 2023, opplyser Mjell.  

I fase to skal vi rehabilitere oversiden av brua. I den forbindelse må Bleikerveien bru (fylkesvei 167) stenges, og trafikken ledes om Lensmannslia. Arbeidet legges til sommerferien 2024 når det er mindre trafikk.