Endring i busstilbudet og kjøremønsteret i Storgata

Fra fredag 8. juli blir det nye endringer i veiprosjektet i Storgata. De viktigste endringene er at vi stenger Storgata 300 meter sør for krysset med riksveien. I tillegg blir krysset Storgata-Vestbygata stengt. Dermed endres også busstilbudet. 

Kartet viser endringer i prosjektet fra 8. juli 2022 - Klikk for stort bildeKartet viser endringer i prosjektet fra 8. juli 2022 Arild Walberg Solerød   

Vi stenger også gang- og sykkelveien som går parallelt med Storgata, fra krysset med Vestbygata og opp til riksveien.

Disse stengingene vil gjelde frem til anlegget er ferdig i oktober 2022.

Stengingen betyr at all trafikk til og fra Storgata og sidegatene må gå via Alexander Kiellands gate. Det er viktig å merke seg at det foregår en del byggevirksomhet i områdene rundt Storgata, og at det derfor er noe redusert fremkommelighet i sidegatene.  

Stenger busstopp

Når Vestbygata stenger vil bussen slutte å kjøre denne veien. Den nærmeste holdeplass blir enten Alexander Kiellands gate eller busstopp Floraveien ved riksvei 22, Fetveien.

Åpner opp store deler av Storgata

I og med at anlegget nå flytter seg oppover gata, vil Storgata være åpen for all trafikk fra Odalsgata og sørover. Det er verdt å merke seg at Hurdalsgata vil være stengt frem til skolestart.