Fare for kø ved Alvimkrysset i Sarpsborg

Kryssområdet ved Alvim, med forbindelse fra E6 til bysentrum i både Fredrikstad og Sarpsborg via fv. 109. Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune vil oppfordre publikum til å unngå bilkjøring i området ved Alvim bru på fv. 109 de neste to månedene, da det er fare for kødannelse på stedet.

Fra tirsdag 2. mai kl. 21.00 skal det utføres planlagt vedlikehold av Alvim bru, og derfor må et kjørefelt på brua stenges fram til 30. juni. Det medfører trafikkdirigering og puljekjøring på et punkt hvor det vanligvis passerer 18.000 kjøretøyer per dag.

- Vi ber alle vurdere om de må kjøre bil her i denne perioden, om det er mulig å bruke andre veier eller kjøre på andre tidspunkt enn vanlig, sier byggeleder Egil Pedersen i Viken fylkeskommune.

Vil påvirke innfartsveiene

Veiarbeidet ventes å påvirke trafikkflyten i hele området rundt Alvimkrysset ved E6, herunder innfartsveiene til Sarpsborg og Fredrikstad, både fv. 109 Fredrikstadveien og fv. 109 Torsbekkveien.

- Vi vil ikke anbefale bestemte omkjøringsveier, men dersom alle fortsetter å følge sine vante rutiner ved kjøring i dette området kan det gi store trafikale utfordringer, sier Pedersen.

Dirigenter i rundkjøringen

Trafikkdirigentene vil ta oppstilling i rundkjøringen ved Amfi Borg på fv. 109, i den vestlige enden av Alvimbrua, og være i arbeid fra 06.00 om morgenen til kl. 21.00 om kvelden. På natta blir det lysregulering.

Når trafikken over brua slippes fram i puljer, vil det også påvirke framkommeligheten på de andre veiene som er knyttet til rundkjøringen, herunder trafikk til og fra E6.

- Vi ser at dette kan skape utfordringer, men vi må utføre nødvendig vedlikehold som krever at et felt er helt stengt mens arbeidet på brua pågår, sier Egil Pedersen.

Det er betydelig slitasje på brudekket over Alvim bru på fv. 109 Torsbekkveien. Nå er det tid for vedlikehold. Viken fylkeskommune

Tidkrevende arbeid

Først skal entreprenøren frese vekk gammel asfalt og reparere betongskader, før det legges ny betongmembran på brudekket (Densitop). Denne siste operasjonen er den mest tidkrevende.

Det er her begrenset hvor stort areal som kan legges per dag, og deretter må membranen tørke i tre dager før det er mulig å kjøre på den.

Slik vil prosessen gradvis gå fremover, før arbeidet avsluttes med å legge nytt asfaltdekke på hele brua. Det hører med at enkelte av disse operasjonene er væravhengige, slik at det kan bli forsinkelser ved regn og ruskevær.

Tidsplan for arbeidet

  • Fra tirsdag 2. mai kl. 21.00 til onsdag 3.mai kl. 06.00 blir det manuell dirigering av trafikken, i forbindelse med fresing av asfalt på brua.
  • På dagtid onsdag 3. mai vil trafikken gå som normalt.
  • Fra onsdag 3.mai kl. 21.00 stenges et kjørefelt for all trafikk, noe som vil vare frem til 30. juni.
  • De fleste vil derfor merke effekten av stengningen når morgentrafikken begynner torsdag 4. mai.

Tider for manuell dirigering av trafikken (foreløpig plan)

  • Mandag til fredag fra kl. 06.00 til 21.00
  • Lørdag 09.00-19.00
  • Søndag 11.00-20.00
  • Resten av døgnet blir det lysregulering av trafikken over brua