Første godkjente Trafikksikker kommune i Viken fylkeskommune

Nesbyen er den første kommunen som er godkjent som «Trafikksikker kommune» etter at Viken fylkeskommune ble opprettet. På grunn av korona-restriksjonene ble godkjenningen for første gang gjort digitalt.

Nesbyen er godkjent som Trafikksikker kommune. Øverst fra v: Harald Heieraas, prosjektleder Trafikksikker kommune, Trygg Trafikk; Bettina Efjestad, folkehelsekoordinator, Nesbyen kommune; Henrik Skovly, rådmann, Nesbyen kommune; Aud Helen Solberg, personalsjef, Nesbyen; Even Knapstad, hovedverneombud, Nesbyen; Tore Haraldseth, ordfører, Nesbyen; Oddvar Øen, rektor Nes barneskole; Astrid Båsen Garthus, ledende helsesøster, Nesbyen; Anne Marit Jordheim, regionleder, Trygg Trafikk Viken. Anne Marit Jordheim, Trygg Trafikk  

Dermed er kommunen nummer 109 som blir godkjent i Norge, og nummer 19 i Viken. I tillegg til godkjenningen fikk kommunen kr 50.000 fra Viken fylkeskommune.

Det er et nasjonalt mål å få kommunene godkjente som "Trafikksikker kommune". Det er Trygg Trafikk, som på vegne av fylkeskommunen vurderer og godkjenner kommuner til «Trafikksikker kommune». 

- Å bli godkjent som trafikksikker kommune, betyr ikke at alle trafikkutfordringer er løst og at ulykker ikke kan skje, men det betyr at kommunen arbeider systematisk med trafikksikkerhet og har dette nedfelt i sine planer, sier Anne Marit Jordheim, regionleder i Trygg Trafikk.

Trafikksikkerhet i alle ledd

En gjennomgang av planene for Nesbyen kommune viser at alle sektorene i kommunen tar sitt ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet. 

- Det er tydelig at det er et stort engasjement her. Dette betyr at kommunen setter trafikksikkerhet i system på en helt annen måte enn før. Da blir det en bevisstgjøring rundt trafikksikkerhet som kommer inn fra alle hold og på alle felt. Det å få med alle på en felles dugnad, vil sørge for å redusere trafikkulykkene. Det er en bevisstgjøring og holdningsendring. Jeg håper vi klarer å få til dette over tid, sa Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesveier, som også deltok på møtet.

I Nesbyen møter helsesykepleierne alle nybakte foreldre og informerer om sikring av barn i bil. Barnehagene følger dette videre opp på foreldremøter der de tar opp rutiner for turer og sikkerhet ved henting og levering av barn. Trafikkopplæring er innlemmet i barnehagenes årsplaner.

Rektor på Nes barneskole, Oddvar Øen, kunne fortelle at elevene får trafikkopplæring fra første dag på skolen og opp gjennom hele skoleløpet. De har gode rutiner for turer både til fots, på sykkel og med busstransport. De gjennomfører sykkelopplæring, men opplever det utfordrende å benytte sykkel jevnlig gjennom året siden en stor del av elevene benytter skolebuss til skolen.

Trafikk som valgfag

Nes ungdomsskole tilbyr elevene trafikk som valgfag. Alle elevene velger dette, så faget er svært populært.

- De som søker om kulturmidler i Nesbyen kommune, må ha en plan for trafikksikkerhet. Det er et kraftig insitament for at de skal innarbeide rutiner. VI har prøvd det én gang, og alle leverte på et eller annet vis. Om de faktisk følger planen, har vi ikke oversikt over. Vi må ha tillit til at de gjør det, fortalte Tor Even Lysfjord, kulturleder i Nesbyen

Kommunen er en stor arbeidsgiver og HMS-arbeidet bør også omfatte trafikksikkerhet. Personalsjef Aud Helen Solberg viste til gode rutiner for tjenestereiser og fortalte at de nå også ville sette det på agendaen i AMU.

En fornøyd ordfører Tore Haraldseth takket for pengegaven. Han benyttet samtidig muligheten til å takke alle kommunens ansatte for innsatsen, slik at Nesbyen kommune kunne motta skiltet som er et synlig bevis på at de nå er godkjent som «Trafikksikker kommune».