Fv. 106 sommerstengt fra mandag 8.juni

Deler av fylkesvei 106 Bjørkebekkveien i Aremark stenges over helgen, fordi overbygningen på Sunds bru skal skiftes ut. I byggeperioden blir det omkjøring via kommunesenteret Fossby.

Klikk for stort bildeKLASSISK: Sunds bru på fv 106 i Aremark er en klassisk steinhvelvsbru med overbygning i betong. Georg Ståle Brødholt

- Vi stenger fylkesveien fra 8. juni og regner med at den blir stengt i ti uker, i forbindelse med fornyelsen av brua, sier prosjektleder Tore Veum i Viken fylkeskommune.

Det er satt ut skilt langs Bjørkebekkveien som varsler om stengingen, og det pågår felling av trær i området ved brua for å lage riggplass for utstyr og personell knyttet til anlegget.

Klassisk steinbru

Sunds bru er en eldre steinhvelvsbru fra slutten av 1800-tallet, med en overbygning av betong fra 1970. En inspeksjon i 2018 viste svekket bæreevne og brua har derfor blitt snevret inn i bredden.

Nå skal hele overbygningen på brua skiftes ut og fundamenteres med peler til fjell, mens den klassiske steinbuen som ligger under skal bevares.

Klikk for stort bildeOMKJØRING: I byggeperioden kan trafikantene kjøre om kommunesenteret Fossby nord for fv. 106. Viken FK  -  En stenging av veien medfører selvsagt ulemper for mange, og vi vil gjøre denne perioden kortest mulig. Vi gjør derfor klar flere deler til brua på forhånd, slik at de ferdige elementene kan løftes rett på plass, sier Tore Veum.

Omkjøring om Fossby

I hele byggeperioden blir det omkjøring fra fylkesvei 106 rundt innsjøen Aspern. Trafikanter fra Halden tar av ved Fjell bru og kjører nordover via fylkesvei 21 Aremarkveien til Fossby, før de svinger sørover igjen på fylkesvei 1322 Aspernveien til Bjørkebekk rett ved svenskegrensen.

Dette vil gi 13 kilometer lenger kjørevei på strekningen mellom Fjell bru og Bjørkebekk - noe som tilsvarer rundt 13 minutter lenger reisetid.

Sørger for skoleskyss

Østfold kollektivtrafikk vil sørge for at alle elever får skoleskyss i anleggsperioden, gjennom kombinert bruk av buss og drosje. Publikum som har spørsmål rundt dette kan henvende seg direkte til Østfold kollektivtrafikk.

Klikk for stort bildeSVEKKET: Overbygningen i betong har svekket bærevne og kjørebanen er derfor snevret inn. Georg Ståle Brødholt       

Til toppen