Fv. 169 Momoen- Løken-prosjektet: Gangbru heises på plass

Skattum gangbru er en 4 meter bred og 30 meter lang buebru i stål. Mandag denne uken ble gangbrua heist på plass over Lognselva. Viken fylkeskommune bygger ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 169 Hølandsvegen i Aurskog- Høland kommune, og gangbrua er en del av prosjektet.

Gangbrua går over Longselva - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune  

Brua har blitt produsert i Romania og transportert på vogntog gjennom Europa. Brua kom til Norge med Kielferga lørdag og ble fraktet til anlegget natt til mandag 20. juni. 

Prosjektet som har som mål å sikre god og trygg framkommelighet for myke trafikanter langs fv. 169 Hølandsvegen, skal etter planen stå ferdig høsten 2022.

Les mer om prosjektet på viken.no/fv169momoenloken

Til toppen