Fylkesvei 33 fra Feiring til Innlandet grense stenges på grunn av vedlikeholdsarbeid

 Ved «Smala» i Skreifjellet skal fylkesvei 33 kantforsterkes. Arbeidet starter 28. juni og skal etter planen være ferdig i løpet av tre uker. Strekningen Feiring – Innlandet grense er stengt i perioden. Omkjøring blir skiltet via rv. 4 og E6.

Veikanten og oppbyggingen av fylkesvei 33 ved «Smala» skal forsterkes om lag 50 meter, som følge av at det i mai i år gikk et mindre ras under veien. Hele nordre kjørefelt skal graves opp og masser skal skiftes. Deretter skal støpes en betongkonstruksjon som skal forankres i fjell som skal fungere som en støttemur for veien.

Omkjøring

Veien blir helt stengt i perioden mens anleggsarbeidet pågår. Kun nødetater slippes fram. Omkjøring blir skiltet via rv. 4 og E6.

På strekningen kjører det i gjennomsnitt 1610 kjøretøy per døgn (ÅDT), hvor av 16 prosent av disse er tunge kjøretøy.

Til toppen