Grenseovergangene i Viken fortsatt stengt

Fv. 106 Bjørkebekkveien i Aremark kommune, er eneste fylkesvei der det er mulig å krysse grensen. Georg Ståle Brødholt - Det er fortsatt restriksjoner knyttet til passering av svenskegrensa, derfor er det ikke anledning til å benytte de ubemannede grenseovergangene på fylkesveiene, sier driftsleder Arne Bjørklund i Viken fylkeskommune.

Viken fylkeskommune har ansvar for syv grenseoverganger på fylkesveier. Disse har siden januar i år vært fysisk stengt for all ferdsel, knyttet til Covid-19-restriksjoner ved passering av grensen.

- De siste dagene har vi mottatt en rekke henvendelser fra publikum med spørsmål om disse overgangene nå kan benyttes igjen, men det kan man dessverre ikke, sier driftsleder Arne Bjørklund i Viken.

Bruk bemannede grenseoverganger

Bakgrunnen er at svenske myndigheter har innført lettelser for reiser over grensen, mens man på norsk side fortsatt stiller krav til karantene ved innreise til Norge.

For at slike reiser skal kunne skje i ordnede former, må publikum fortsatt benytte de bemannede grenseovergangene på E18 ved Ørje og E6 ved Svinesund. I tillegg kan overgangen på fv. 106 ved Bjørkebekk benyttes mellom kl. 08.00 og 15.30, mens de øvrige overgangene holdes stengt.

Slik er skiltene som er plassert ved grensen Viken fylkeskommmune Har forsøkt å fjerne fysiske sperringer

- Vi har satt opp fysiske sperringer på de fleste fylkesveiene, men de siste dagene har vi opplevd flere forsøk på å fjerne disse. Det er satt opp store dekkstabler midt i veien som det ikke er mulig å flytte på med håndmakt, så her er det nok brukt motorkjøretøy, sier Arne Bjørklund.

Av hensyn til trafikksikkerheten er ikke veien sperret med betongblokker. I stedet er det brukt stabler med gummidekk som vil gi etter ved en eventuell påkjørsel med kjøretøy.

Vurderer politianmeldelse

- Når sperringene flyttes på, må driftsentreprenørene våre rykke ut for å sette alt på plass igjen, noe som er en veldig unødvendig bruk av tid og penger. Vi vurderer å anmelde alle slike forhold til politiet, sier driftsleder Arne Bjørklund i Viken fylkeskommune.

Fakta:

  • Totalt er syv grenseoverganger i Viken stengt
  • I Halden gjelder det: fv. 118 Gamle Svinesundsvei, fv. 102 Berby, fv. 220 Holtet og fv. 884 Kornsjø
  • I Marker gjelder det fv. 1312 Buer-Veng, ved Hølebekk sør for Ørje
  • I Aurskog-Høland gjelder det fv. 126 Trosterud og fv. 1478 Sukkerveien
Til toppen