Kollektivtrafikken i Viken reduseres for å sikre drift over tid

For å sikre drift gjennom koronasituasjonen, reduserer nå kollektivselskapene i Viken en del avganger og ruter. I første omgang gjelder det først og fremst skoleavgangene. Klikk for stort bildeBuss Birgitte Haneide/Ruter

Kollektivselskapene Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk reduserer denne uken deler av tilbudet. Det er for å sikre smittevern både for sjåfører og kundene og unngå å spre smitte generelt. Dette er også et tiltak for å opprettholde driften over tid i en unntakssituasjon der det er svært viktig å sikre at en slik samfunnskritisk funksjon er operativ. Hovedprioriteten nå er å begrense smitte og holde kollektivtrafikken i gang for de som fremdeles har behov for å reise.

Oppdatert rutetilbud på kollektivselskapenes nettsider og apper

Oppdatert informasjon om rutetilbudet og endringer finner du på Ruter.noBrakar.no og Ostfold-kollektiv.no.

Kollektivselskapene er nødt til å sikre at de til enhver tid har en kritisk mengde sjåfører som ikke er i karantene. De må også hindre smittespredning for sjåførene for å opprettholde kollektivtransporten som samfunnskritisk infrastruktur.

Klikk for stort bildeKristoffer Robin Haug Viken fylkeskommune     -Nå som veldig mange unngår å bruke kollektivtilbudet, i tråd med føringene fra helsemyndighetene, vil selskapene dessuten være nødt til å redusere miljøbelastningen og kostnadene det innebærer å kjøre fullt tilbud når mange av bussene er tomme, sier Kristoffer Robin Haug, fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken fylkeskommune.

Kollektivselskapene vil evaluere og planlegge tilbudet løpende i tiden fremover, og vil etter hvert vurdere om andre avganger også skal reduseres. Særlig er det viktig å ta hensyn til passasjergrunnlag og konsekvenser for andre samfunnskritiske funksjoner. Kollektivselskapene vil etablere opplegg for å håndtere behov som måtte oppstå fordi bussruter innstilles.

De som utfører transporttilbudet gir kollektivselskapene tilbakemeldinger om situasjonen i kollektivtrafikken, slik at tilbudet kan tilpasses hvis det dukker opp behov for det. I tillegg er kundebehandlere tilgjengelige for tilbakemeldinger.

Kollektivselskapene har kommet med reiseråd hvor de oppfordrer alle til å vise hensyn til hverandre, holde avstand, reise utenfor rushtiden, ta hjemmekontor, sykle eller gå.

-Mitt inntrykk er at folk er veldig flink til å overholde disse rådene, og det er langt færre som reiser med kollektivtransport nå. Kollektivselskapene melder om at kundene viser stor forståelse for endringene som gjøres, sier Kristoffer Robin Haug.

Innstiller skoleavganger

Østfold kollektivtrafikk og Brakar har fra og med 18. mars innstilt flere bussavganger som hovedsakelig kjører elever til og fra skolen. Ruter innstiller sine skoleruter fra og med 19. mars. Selskapene har dialog med skolene for å sikre at de som har behov for skyss blir ivaretatt.

- Kollektivselskapene har ansvaret for å løpende vurdere transportbehovene og dimensjonere tilbudet etter dette. Men tilpasningene skjer i dialog med de som drifter tjenestene, understreker Kristoffer Robin Haug.

Har forståelse for ulempene

Viken fylkeskommune er opptatt av at både de som har behov for kollektivtransport, og operatørene av transporttjenestene skal komme gjennom denne fasen på en best mulig måte.

- Vi skal ha stor forståelse for ulempene for de som opplever at avgangene de har vært vant til å bruke blir tatt ned i denne perioden, og at de blir nødt til å bruke alternativer, sier Haug.

-Vi må også huske på at dette innebærer store endringer for kollektivtransporten som både opplever et brått fall i antall reisende og ikke har den samme muligheten til å følge opp at alle kjøper billett, så vi oppfordrer alle som fortsatt har behov for å reise med kollektivtrafikk til å huske å betale i appen, avslutter fylkesråden.

Her får du informasjon

Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk vil holde sine egne informasjonskanaler oppdaterte slik at tilbudet til enhver tid vil framgå av selskapenes apper og nettsider.

Det vil også være plakater på de meste sentrale knutepunktene og om bord om endringer i rutetilbudet, samt informasjon i media.

Les mer på hjemmesidene til: 

Ruter AS

Østfold Kollektivtrafikk

Brakar AS

Til toppen