Må stenge to kjørefelt på Kanalbrua

Slik er dagens kjøremønster over Kanalbrua i Moss. Hallvard Mørk Tvete/Viken fylkeskommune Viken fylkeskommune skal fra 5. til 19. mai gjennomføre en spesialinspeksjon av Kanalbrua i Moss. Det vil medføre en midlertidig stenging av de to ytre kjørefeltene på brua mens arbeidet pågår.

Inspeksjonen er knyttet til kontroll av tilstanden på bruas stålkonstruksjon - og eventuell sprekkdannelse i denne. En tilsvarende undersøkelse utført i 2014 viste ingen slike problemer.

Kanalbrua i Moss ble åpnet i 1957 Georg Ståle Brødholt/Viken fylkeskommune   - Vi er pålagt å gjennomføre denne rutinekontrollen. Per dato har vi ingen indikasjoner på sprekker i stålkonstruksjonen, så vi ser ingen fare forbundet med å bruke brua, sier bruforvalter Kine Thoresen i Viken fylkeskommune.

Må bruke stilas

For å kunne gjennomføre den planlagte inspeksjonen, må det benyttes stilas for å komme til under brua. Det må her benyttes "hengestilas" som henges fast på selve brua, og denne ekstra vekten skaper utfordringer.

- De to ytre kjørefeltene på Kanalbrua må dessverre stenges mens arbeidene pågår, for å redusere den totale belastningen på brua. Det er begrenset hvor mye vekt den gamle stålbrua kan bære, og derfor må vi midlertidig begrense antall kjøretøy som kan passere samtidig, sier bruforvalter Kine Thoresen.

Trafikk under brua begrenses

Stillaset vil også gi en smalere passasje for båttrafikk under brua, og på Jeløysiden vil det bli stengt for gående og syklende under brua frem til arbeidene blir ferdigstilt den 19. mai.

- Vi vil oppfordre alle som beveger seg i dette området om å vise aktsomhet i denne perioden, sier Kine Thoresen.

Et midlertidig tiltak

Kanalbrua er opprinnelig en klaffebru i stål som ble åpnet i 1957. Over tid har belastningen vært så vidt høy at Viken fylkeskommune planlegger varige begrensninger i trafikken over dagens bru.

Den aktuelle bruinspeksjonen vil bidra til en periode med midlertidige tiltak som er begrenset til perioden 5. til 19 . mai.

Se også vår prosjektside for arbeidet med planlegging av ny Kanalbru:

Fv. 317 Ny Kanalbru i Moss - Viken fylkeskommune

Bilde av stålkonstruksjonen på undersiden av Kanalbrua. Hallvard Mørk Tvete/Viken fylkeskommune      

Til toppen