Nattarbeid på Kanalbrua i Moss fra 1. juni

Viken fylkeskommune Viken fylkeskommune vil fra onsdag kveld utføre asfaltarbeid på Kanalbrua. Det blir derfor manuell dirigering av trafikken over brua to påfølgende netter, mellom kl. 22.00 og 05.30. Asfaltarbeidet skal etter planen være ferdig fredag morgen.

Dette er forarbeider knyttet til den varslede innsnevringen av kjørebredden på Kanalbrua, noe som etter planen skal være gjennomført innen 20. juni.

- Vi må gjøre flere ulike arbeidsoperasjoner i forbindelse med innsnevringen av brua. Denne uken vil vi frese opp og fjerne den gamle asfalten, før vi legger ny asfalt. Vi planlegger å bli ferdige med dette før helgen, men må selvsagt ta værforbehold, sier byggeleder Hoshang Fatah i Viken fylkeskommune.

Nye trafikkøyer og veioppmerking

Neste uke, den 8 og 9 juni, skal det bygges nye trafikkøyer i begge ender av brua, noe som i praksis vil medføre en innsnevring av kjørefeltene.

Etter dette skal ny veioppmerking på plass, et arbeid som etter planen skal være fullført innen 17. juni, men også her tas det værforbehold. Mye regn vil medføre utsettelser.

Veimerking vil vanligvis ikke påvirke trafikken i særlig grad, med unntak av arbeidsoperasjoner som må utføres for hånd av personell som står i veibanen, men slike oppgaver vil bli utført om natten.

Mest nattarbeid

- Vi har valgt å gjennomføre de fleste arbeidene om natten av hensyn til trafikkavviklingen, og kommer de neste ukene til å bruke manuell dirigering av biltrafikken når det er behov for dette, sier byggeleder Hoshang Fatah i Viken fylkeskommune.

Det vil legges til rette for at gående og syklende skal kunne ferdes som normalt mens de ulike arbeidsoperasjonene på Kanalbrua pågår, og det vil heller ikke bli endringer i trafikkmønsteret for disse gruppene når innsnevring av brua er gjennomført.

Slik blir den planlagte innsnevringen av Kanalbrua, der kjøretøy ikke lenger skal benytte de ytre kjørefeltene. Viken fylkeskommune