Ny driftskontrakt for Østfold Øst

Brøytebil i arbeid Bergquist Viken fylkeskommune har inngått en femårig driftskontrakt for brøyting og vedlikehold av fylkesveiene, med Bergquist Maskin og Transport AS til en verdi av 209,9 millioner kroner.

Driftskontrakten for Østfold Øst gjelder fra 1. september 2021 og dekker til sammen 459 kilometer med fylkesvei. Dette omfatter kommunene Marker, Aremark, Halden og store deler av Rakkestad.

- Vi har et bra samarbeid med Bergquist som har hatt driftsansvar for deler av området i ni år. De er derfor godt kjent med oppgavene og har et erfarent mannskap, sier seksjonsleder Arne Bjørklund i Viken fylkeskommune.

Varierte oppgaver

Den nye kontrakten gjelder både drift og vedlikehold. Vinterstid er det i første rekke brøyting og strøing, men det er også inspeksjon av veinettet, arbeid med drenering og rensk av grøfter. I tillegg kommer kantslått, renhold av veibanen, med feiing og plukking av søppel med mer.

- Vi er klare for nye utfordringer og ser fram til å fortsette samarbeidet med fylkeskommunen, sier Steinar Bergquist som er daglig leder i Bergquist Maskin og Transport AS, med et 30-talls ansatte innen veidrift.

Nytt driftsområde

Entreprenøren har hatt ansvar for fylkesveiene rundt Ørje siden 2012, en oppgave som vil heretter inngå i det nye driftsområdet Østfold Øst. Bergquist har også hatt den store driftskontrakten Østfold Nord siden 2019.

I en overgangsfase vil kontrakten for Østfold Øst også omfatte Rømskog, som nå har blitt del av Aurskog-Høland kommune. Et område som fra høsten 2022 vil bli dekket av driftskontrakten Romerike Sør.

Kart over driftsområdet Østfold Øst Viken fylkeskommune