Ny hverdag for myke trafikanter i Sarpsborg

Klikk for stort bildeSykkelvei med fortau langs Skjebergveien ved Sandbakken Georg Ståle Brødholt Fredag 11. september åpnet et stort anlegg for gang- og sykkel i området ved Sandbakken skole i Sarpsborg kommune. Det omfatter over 5 km gang- og sykkelvei, samt 12 nye bussholdeplasser med mer. Se bilder fra det nye anlegget langs fv. 118 Skjebergveien og fv. 599 Rokkeveien.

 

Følgende er bygd/utført:

  • 4500 meter med gang- og sykkelvei
  • 840 meter med sykkelvei og fortau
  • 12 busstopp, inklusive en stor bussholdeplass ved Sandbakken skole
  • Sideforskyvning, kurveutretting og forsterkning av vei
  • 17.000 tonn med ny asfalt er lagt over 34.000 kvadratmeter
  • 5500 meter med kantstein
  • 162 nye lyktestolper
  • Lokale støytiltak og tilpasninger ved enkelteiendommer
  • Legging av 10 km nye vannrør for Sarpsborg kommune

 

Fakta om prosjektet:

 

Sted: Fylkesvei 118 Skjebergveien og fylkesvei 599 Rokkeveien i Sarpsborg kommune

Byggherrer: Statens vegvesen og Viken fylkeskommune

Totalkostnad: 127 millioner kroner. Fordelt på Skjebergveien med 92 mill.kr (statlige midler) og Rokkeveien med 35 mill.kr (fylkeskommunale midler).

Godkjent reguleringsplan: 2015

Byggeperiode: Sommer 2018 – Juni 2020

Tid for overtakelse: September 2020

Entreprenør: Park & Anlegg AS

Til toppen