Nytt kjøremønster på fv. 130 Haldenveien

Klikk for stort bildeHer er den midlertidige veiløsningen langs Haldenveien, der det også skal påføres veimerking som skiller kjørefeltene. Viken fylkeskommune Fra torsdag 25. mars kl.18.00 vil trafikken legges om ved Borge skole. Da åpnes 250 meter med midlertidig vei langs Haldenveien, i et område med flere kryss.

Dette skjer for å kunne ferdigstille byggearbeidene på Haldenveien, en omlegging som ventes å vare i inntil 6 uker, før trafikken settes tilbake på fylkesveien igjen.

- Det vil bli satt opp skilt som varsler om nytt kjøremønster. Vi ber publikum om å være oppmerksomme og følge anvisningene, sier byggeleder Hameed Ahmadi i Viken fylkeskommune.

Ikke til hinder for skolen

Den midlertidige veien har to asfalterte kjørefelt og går langs nordsiden av Haldenveien, der den krysser Vardeveien.

I tillegg er Grimstadveien der Borge skole ligger, blitt forlenget slik at den også kobles på den midlertidige veien.

- Vårt byggearbeid skal derfor ikke være til hinder for trafikken til og fra Borge skole, sier Hameed Ahmadi.

Klikk for stort bildeOmkjøringsfeltet langs Haldenveien er her markert med rødt, pluss forbindelsen til Grimstadveien og Borge skole. Google maps Hele prosjektet omfatter 2200 meter med gang- og sykkelvei langs fylkesvei 130, fra Begby til Borge skole, og utbedring av det aktuelle krysset mellom Haldenveien og Vardeveien.

Ferdig til sommeren

- Arbeidet er i rute og planen er at alt være ferdig til sommeren. Vi antar at veien vil åpnes rundt 20. juni, sier Hameed Ahmadi.

Formålet er å knytte sammen eksisterende gang- og sykkelveier, for å få et sammenhengende tilbud fra Fredrikstad sentrum til Skjærviken, samt å legge til rette for en sikrere skolevei.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma

Til toppen