Olav Skinnes ny leder i fagpolitisk utvalg

Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for distrikt og vei, er valgt som ny leder i Østlandssamarbeidets fagpolitisk utvalg for samferdsel. Byrådssekretær i Oslo, Morten Nordskag (MPG), ble valgt som nestleder. 
Klikk for stort bildeOlav Skinnes (Sp), Fylkesråd for distrikt og fylkesveier Tom-Egil Jensen   

Valget ble gjort på det konstituerende møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel i Østlandssamarbeidet 11. mai. 

Fagpolitisk utvalg for samferdsel er etablert for å bistå representantskapet med styringen av Østlandssamarbeidet gjennom bredere politisk deltakelse og sterkere involvering av fylkeskommunene på samferdselsområdet. Utvalget skal være fora for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, formidle saker fra Østlandssamarbeidet til relevante hovedutvalg i fylkeskommunene og bidra til å samordne felles synspunkter.

Utvalg er gitt utvidet myndighet og kan avgi uttalelser på vegne av Østlandssamarbeidet og ha dialog med nasjonale og internasjonale myndigheter og aktører i saker på samferdselsområdet. Fagpolitiske utvalg kan også ta initiativ til gjennomføring av felles prosjekter.

Nyvalgt leder av utvalget, Olav Skinnes, ser frem til å jobbe sammen med gode politiske kolleger fra resten av landsdelen.

— Skal vi lykkes med å få til en balansert utvikling i hele landsdelen er samferdsel og infrastruktur avgjørende. Samarbeidet gjennom Østlandssamarbeidet har siden oppstarten for over 25 år siden vært svært viktig for utviklingen i landsdelen. Arbeidet med å fremme InterCity som det viktigste samferdselsprosjektet på Østlandet kan kanskje spesielt trekkes frem. Dette arbeidet vil også ha prioritet de neste årene og jeg ser frem til å lede utvalgets arbeid i denne fylkestingsperioden, sier Skinnes.

Til toppen