Omkjøring og stenging av fv. 108 Bjølstadtunnelen på Kråkerøy i Fredrikstad

Vest for Bjølstadtunnelen på Kråkerøy skal fv. 108 midlertidig legges om, knyttet til arbeidet med å lage ny rundkjøring. Viken fylkeskommune/Hans Runar Kynningsrud Det vil i perioden 4. til 16. mai foregå veiarbeid langs fv. 108 Jens Wilhelmsens gate på Kråkerøy, noe som først vil medføre stengning av et kjørefelt og senere begge kjørefelt i Bjølstadtunnelen.

- Vi må omdirigere trafikken når tunnelen stenges og det vil settes opp skilt som leder trafikken via fylkesvei 451 på strekningen mellom Værstebrua og Kråkerøy kirke, sier Per Lyder Nyland, byggeleder for Viken fylkeskommune.

Omkjøringen vil dermed gå fra Værstebrua via Selma Nygrens vei – Glomboveien – Enhuusveien til Kråkerøy kirke.

Tilrettelegging for byutvikling

- Stengingen av fv. 108 skyldes at det skal gjennomføres en midlertidig omlegging av fylkesveien i området vest for tunnelen, i forbindelse med byggingen av Værstetorvet Syd. Her skal det blant annet bygges en ny rundkjøring, der vi er byggherre, sier Dag Ivar Myrene, prosjektleder infrastruktur for Værste AS.

Veiarbeidet er dermed ikke knyttet til selve Bjølstadtunnelen, men det blir nødvendig for Viken fylkeskommune å stenge den.

Stenges i to etapper

Stengningen av fv. 108 vil skje i to etapper. Den første kommer 4. og 5. mai med stenging av et kjørefelt. Da vil trafikk fra Kråkerøy i retning Værstebrua fortsatt kunne passere gjennom tunnelen som normalt, mens motgående trafikk vil omdirigeres via fv. 451 til Kråkerøy kirke.

Fra mandag 9. mai til 16. mai vil trafikken i området ved tunnelen stenges helt. Det blir da toveis omkjøring via fylkesvei 451 mellom Værstebrua og Kråkerøy kirke.

Viken fylkeskommune Trafikale utfordringer

Stengningen på fv. 108 vil medføre mer trafikk på det øvrige veinettet på Kråkerøy mens arbeidet pågår.

- Det kan skape utfordringer. Vi håper forhåndsvarsling med skilt vil bidra til at en del velger alternative arbeidstider og reisemåter i stengningsperioden, sier Per Lyder Nyland, byggeleder for Viken fylkeskommune.       

Entreprenørene til Værste AS vil utføre jobben så raskt som mulig for å minimere ulempene. Veien vil åpnes så fort arbeidene er ferdigstilt.

– Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene. Vi har prøvd å få til andre løsninger, men dette er dessverre eneste mulighet, sier Per Lyder Nyland.

 

Fra 4. mai kl 05.30 til 5. mai kl 22.00:

Enveiskjøring gjennom Bjølstadtunnelen i retning Værstebrua.

Motgående trafikk får omkjøring via fv. 451 fra Værstebrua til Kråkerøy kirke.

Fra 9. mai kl 05.30 til 16. mai kl 23.00:

Helstenging av tunnelen med toveis omkjøring fra Værstebrua via fv. 451 til Kråkerøy kirke.

Til toppen