– Regjeringen må sikre et godt kollektivtilbud i Viken

– Kutt i kollektivtilbudet rammer klimaet og øker forskjellene, mener fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen. Viken fylkeskommune og Oslo kommune ber staten om hjelp. 

Siv Henriette Jacobsen - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen. Morten Brakstad    Gjennom pandemien har regjeringen kompensert kollektivselskapene for tapte  billettinntekter. Dette har gjort at Ruter, Brakar og ØKT har opprettholdt tilbudet, på tross av at langt færre reiser kollektivt. Men hverken Solberg-regjeringen eller den nye regjeringen har lagt opp til å forlenge denne kompensasjonen.

– Pandemien er langt fra over. Vi ser på nytt høye tall for innleggelser på sykehusene. Selv om situasjonen er en annen enn på starten av året påvirker pandemien samfunnet vårt. På tross av dette vil ikke regjeringen forlenge kompensasjonen til kollektivselskapene, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Kutt i kollektiv rammer klima og øker forskjellene

Før pandemien så man en god vekst i kollektivtrafikken i Viken. Man har ikke klart å komme tilbake på de samme nivåene av reisende med buss etter gjenåpning, mens antallet som reiser med bil har økt.

– Om vi får vi et dårligere busstilbud i Viken, vil enda flere bruke bil, noe som igjen gir grunnlag for et dårlige tilbud. Dette blir en negativ spiral. Vi er på full vei bort fra målene vi har satt oss i byvekstavtalene med staten. Et kutt i busstilbudet rammer 14 av FNs 17 bærekraftsmål og det gjør at nasjonale mål om nullvekst i personbiltrafikken i storbyområdene blir vanskelig å nå, sier Jacobsen.

Fylkesrådslederen er skuffet over at den nye regjeringen ikke omgjør Solberg-regjeringens manglende kompensasjon til kollektivselskapene.

– Vi står i fare for å omstille fra buss til bil. Det er alt annet enn miljøvennlig, det reduserer ikke klimautslipp og det kan skape forskjeller mellom de som kan velge bort bussen og de som ikke kan, sier Jacobsen.

Kunnskapsbasert omstilling

Jacobsen understreker at pandemien nok har skapt varige endringer og at kollektivselskapene omstille seg.  

Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel. Morten Brakestad  – Selvfølgelig skal vi tilpasse oss den nye normalen, men vi vet ikke hva den nye normalen er ennå. En omstilling må være kunnskapsbasert. Pandemien er ikke over, men regjeringen forventer at selskapene skal omstille seg, sier fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp).  

For å kunne gjennomføre nødvendige omlegginger og tilpasninger av kollektivtilbudet, må man ha innsikt i nye reisevaner etter pandemien over lengre tid, mener Jacobsen.

– Derfor har Viken fylkeskommune og Oslo kommune henvendt seg til Samferdselsdepartementet og anmodet om å forlenge den statlige kompensasjonsordningen til minimum første halvår 2022, sier Skinnes.

Til toppen