Regulerer for ny bygate langs Trondheimsvegen på Jessheim

Nå starter Viken fylkeskommune arbeidet med reguleringsplan for et nytt sykkeltilbud langs 1496 fylkesvei Trondheimsvegen på Jessheim, fra Cathinka Guldbergs veg til Jessheimkrysset. 
Ny gang- og sykkelvei langs fv. 1496 Trondheimsvegen - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune  

Strekningen vil utformes som bygate der syklende, gående og byliv blir prioritert. Prosjektleder i Viken fylkeskommune, Katrine Eliassen forklarer:
 

Målet er å gi et tosidig sykkeltilbud på strekningen, og samtidig gi gode og trafikksikre forhold for myke trafikanter.

I tillegg skal det plantes trær og dagens rundkjøring ved Gotaasalleen skal bygges om til et kryss, som vil ta mindre plass og forbedre forholdene for myke trafikanter.

Sammenhengende sykkeltilbud fra Kløfta til Gardermoen

Prosjektet vil gi et sammenhengende sykkeltilbud fra Kløfta i sør til Gardermoen næringspark i nord. Det vil binde sammen sykkeltilbudet i Jessheim sentrum og være en del av Byruta for syklister (jf. Mobilitets- og byutviklingsstrategien for Jessheim, 2020).

Medvirkning

Prosjektet har etablert en egen medvirkningsportal for prosjektet. Ta en titt på medvirkningsportalen.

Les mer om prosjektet på viken.no/fv1496trondheimsvegen.

Til toppen